Licencja, Logo, Plakat

Wszystkie zdjęcia uczestników DKK z krótką informacją czego dotyczą, ciekawe notatki o samych spotkaniach klubowiczów czy recenzje książek zamieszczane na blogu DKK muszą być zgodne z licencją
Licencja musi być podpisana i przesłana do koordynatora (idrapala@wbp.wroc.pl) każdorazowo przy przesyłaniu materiałów do zamieszania na blogu. Jest to wymóg ze względu na ustawę o ochronie praw autorskich. Przesłane materiały muszą zawierać podpis autora tekstu i fotografii.
Proszę pamiętać również o informowaniu uczestników spotkań, że fotografowani oraz nie robienie zdjęć indywidualnych tylko grupowych.

Na materiałach informacyjnych (plakatach, ulotkach, itp.) konieczne jest zamieszczanie logo Instytutu Książki i DKK. Można je pobrać ze strony IK lub bloga (zakładka Kontakt).

Komentarze