Umowy, rachunki, faktury - spotkania autorskie

Podobnie jak zakup książek - dofinansowanie na spotkania autorskie niestety "omijaja" kluby rozpoczynające działalność. Muszą one liczyć przede wszystkim na środki własne. Dopiero w następnym roku działalności są wliczone do dofinansowania. Mogą natomiast liczyć na pomoc w kontaktach z autorem. 
Spotkania organizowane z pieniędzy DKK wymagają współpracy z koordynatorem ds. organizacji spotkań autorskich, ustalenia wspólnej trasy, w szczególnych przypadkach przygotowania umowy (przez DBP) lub ustalenia szczegółów rachunku, faktury.
W przypadku gdy spotkanie nie dojdzie do skutku, konieczne jest jak najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie. Spotkanie może dojść do skutku dopiero po zatwierdzeniu jego realizacji przez koordynatora ds. organizacji spotkań autorskich. Są one finansowane poprzez wystawienie rachunku, faktury obciążającej DBP

Rachunek/faktura
Biblioteka, wydawnictwo lub firma, która będzie wystawiać rachunek, fakturę za spotkanie autorskie musi wpisać poprawną nazwę i adres naszej Biblioteki: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, 50-116 Wrocław, NIP 896-10-00-123, w tytule rachunku powinna znajdować się informacja, że jest to dofinansowanie w ramach DKK oraz nazwisko autora.