Książki

Zakup książek dla klubów DKK odbywa się dwa razy w roku. Podstawą zakupu są zamówienia złożone e-mailem przez moderatorów wg przygotowanego wzoru. Nieprawidłowo lub błędnie wypełnione zamówienia będą podstawą do korekty lub odmówienia realizacji. 
Przypominam, że nowe kluby - dopiero wchodzące do programu nie zamawiają nowości w roku, w którym rozpoczynają działalność DKK. Mogą one natomiast korzystać z listy "książek do wymiany", która dostępna jest na blogu.
Ważne:
Zakupione pakiety książek po wykorzystaniu powinny zostać odesłane do DBP we Wrocławiu. Zwrócone egzemplarze włączone zostają do zasobu "książek do wymiany". Niezwrócenie książek zakupionych w ostatnich latach może być podstawą do odmowy kolejnego zakupu.

Komentarze