Sprawozdania moderatorów

Na działalność DKK otrzymujemy dofinansowanie z Instytutu Książki. W związku z tym podstawą rozliczenia z dotacji jest sprawozdawczość finansowa i merytoryczna. Sprawozdania będziecie Państwo przygotowywać trzy razy w roku. Informację o tym jak zdawać sprawozdawczość za dany okres czasu otrzymacie Państwo e-mailem lub znajdziecie na blogu w zakładce Sprawozdania. Bardzo proszę o dotrzymywanie terminów. Gdy nie otrzymacie Państwo maila bezpośrednio od koordynatora wojewódzkiego lub innego koordynatora DKK - nie zwalnia to Państwa z opracowania i przesłania statystyki sprawozdawczej. Brak sprawozdania lub niedostarczenie go w terminie będzie skutkował wykreśleniem z listy klubów.