Spotkania moderatorów

Spotkania dla moderatorów DKK odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku i są realizowane zgodnie z przygotowanym na dany rok wnioskiem.
Są to spotkania informacyjne i warsztatowe. Służą pomocą w pracy moderatorów i są źródłem wymiany doświadczeń. Moderatorzy nawiązują kontakty, które bardzo ułatwiają prowadzenie klubów, są inspiracją do nowych działań, źródłem nowych pomysłów i wzorów. Wykłady o literaturze i szkolenia odbywają się w DBP we Wrocławiu, a prowadzącymi są koordynatorzy DKK lub inni specjaliści z danej dziedziny. 
Jeśli macie Państwo inne pomysły - czekamy na propozycje.