Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2014

Nawet nie wiemy, ile mu zawdzięczamy – o Maxie Factorze słów kilka

Pierwsze po wakacjach spotkanie Dysku-syjnego Klubu Książki dla Dorosłych dotyczyło fascynującej, pełnej pasji postaci, która dosłownie i w przenośni zmieniła oblicze świata. Głównym boha-terem spotkania był mianowicie Max Factor – twórca makijażu, a przedmio-tem dyskusji jego biografia autorstwa Freda E. Bastena zatytułowana Max Factor. Człowiek, który dał kobiecie nową twarz . Max Factor urodził się w rzeczywistości jako Maksymilian Faktoro-wicz w Zduńskiej Woli. Pochodził  z biednej, wielodzietnej, żydowskiej ro-dziny. Doświadczenie zawodowe, jakie zaczął zdobywać już  w bardzo młodym wieku, procentowało z każdym rokiem. Obecnie Max Factor to światowa marka, choć największe lata świetności ma już za sobą. Złoty okres istnienia firmy przypadał właśnie na czas działalności Maxa Factora Seniora. Po jego śmierci interes przejął syn Max Factor Junior, nie miał on jednak tyle serca do rodzinnej firmy, co jego ojciec.  Podczas spotkania okazało się, że każdy z uczestników jest zafascy

Narodowe Czytanie w DKK

6 września w bibliotece zgromadzili się członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki.  Na spotkanie przyszli też lokalni samorządowcy. Wszyscy, którzy zdecydowali się przeczytać część Trylogii , opowiadali o ulubionej postaci z dzieła Sienkiewicza. Dominowały fragmenty Ogniem i mieczem . Największe wzruszenie wywołał ten o pogrzebie główne-go bohatera Pana Wołodyjowskiego , zaczy-nający się od słów Na ambonę wszedł ksiądz Kamiński. Zebrani usłyszeli trzykrotne bicie bębna, po czym wygłosił kazanie i nastała cisza. W końcu zawołał „- Panie pułkowniku Wołodyjowski!”, a w kościele rozległ się przeraźliwy płacz Baśki. Po chwili padła omdlała.   Kamiński powtarzał dalej: „– Dla Boga, panie Wołodyjowski! Larum grają! wojna! nieprzyjaciel w granicach! a ty się nie zrywasz! szabli nie chwytasz? na koń nie siadasz? Co się stało z tobą, żołnierzu? zaliś swej dawnej przypomniał cnoty, że nas samych w żalu jeno i trwodze zostawiasz?”. Na zakończenie uczestnicy otrzymali na egzemplarzu Trylogii

Fotorelacja z warsztatów dla moderatorów i klubowiczów DKK

Warsztaty literackie z cyklu "Czytam, bo lubię - piszę, bo chcę", 10.09.2014 r.

Sezon Motyli Książkowych...

11 września w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Ostro-szowicach odbyło się pierwsze po wakacjach spot-kanie Dyskusyjnego Klubu Książki Motyle Książkowe. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Urszu-la Zając życzyła dzieciom udanych spotkań oraz ciekawych przeżyć w bibliotece. Gościem specjalnym była przedstawicielka Klubu Latających Ciotek przy Bibliotece w Ostroszowicach Pani Bożena Nowak, która przebrana za klauna, czytała dzieciom książkę Oli Cieślak: Co wypanda, a co nie wypanda... Krótka humorystyczna lekcja, okraszana świetnymi ilustracjami rozweseliła dzieci w bardzo pochmurny dzień.  Sezon Motyli Książkowych uważam za otwarty - tą formułą wypo-wiedzianą przez Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Mościsku  Panią Justynę Kaczorowską rozpoczęliśmy wspaniałą podróż z książkami. Maria Kirkiewicz moderator DKK w Ostroszowicach

Spotkanie z Adamem Lizakowskim

Adam Lizakowski spotkał się z czytelnikami w dzierżoniowskiej bibliotece, w środę 3 września. Na wstępie dyrektor Jadwiga Horanin przywitała uczestników spotkania m.in. dr Małgorzatę Różewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego i wicestarostę powiatu dzierżoniowskiego Dariusza Kucharskiego oraz przedsta-wiła najważniejsze osiągnięcia literackie poety w 2014 r. fot. J. Karaszewska fot. J. Karaszewska fot. U. Jaros Następnie zaprosiła zebranych do wysłuchania wykładu Adama Lizakowskiego pt. Ziemia Jałowa T.S Eliota pierwszy poemat XX w. - o jednym z najważniejszych utworów poetyckich XX w. laureata Nagrody Nobla. Poeta rozpoczął swój wykład zaproszeniem do wspólnego czytania fragmentów poematu. Poeta zwrócił uwagę na strukturę utworu oraz na te elementy, które najlepiej pokazują rozczarowania Eliota jałowością kultury po I wojnie światowej i jego poszukiwania moralnych i duchowych wartości. Uzupełnieniem wykładu były spostrzeżenia słuchaczy, szczególne wrażenie na słuchacz

Narodowe Czytanie w Ostroszowicach pokrzepiło nasze serca

Biblioteka Publiczno-Szkolna w Ostroszowicach w dniu 6 września zaprosiła mieszkańców na Narodowe Czytanie. Tego dnia z lubością wsłuchaliśmy się we fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza. To wyjątkowe spotkanie zostało przygotowane przez Salonik Kobiet Ambitnych, Dyskusyjny Klub Książki oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.  Dzięki zaangażo-waniu wielu osób czytanie miało charakter senty-mentalnego spotkania w rodzinnym gronie. Niezwykła aranżacja biblioteki, nastrojowe tło muzyczne oraz osoby w strojach z różnych epok historycznych  wprowadziły uczestników w zadumę i podziw dla twórczości uznanego noblisty. Mocno też odezwały się uczucia patriotyczne podczas śpiewania piosenek z narodowego śpiewnika.  Dodatkowej powagi naszemu spotkaniu dodała obecność wójta Gminy Dzierżoniów Pana Marka Chmielewskiego  oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach Pani Urszuli Zając, którzy odczytali fragmenty sienkiewiczowskiej powieści. Udział w Narodowym Czytaniu pokrze

Spotkanie dla moderatorów DKK z Dolnego Śląska

Zapraszamy moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki na spotkanie robocze, które odbędzie się 24 września 2014 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Gościem spotkania będzie P. Justyna Hak koordynator DKK w województwie lubuskim – WiMBP im. C.K. Norwida w Zielonej Górze. PROGRAM : 1. Z cyklu: Opowiem Wam o moim klubie Cz.1: Prezentacje DKK: · MBP w Głogowie – Izabela Owczarek · MiGBP w Strzelinie – Maria Tyws 2. DKK po sąsiedzku: działalność DKK w województwie lubuskim – Justyna Hak – koordynator regionalny WiMBP w Zielonej Górze 3. Z cyklu: Opowiem Wam o moim klubie Cz. 2: Prezentacja DKK: ·  DBP we  Wrocławiu – Karolina Mendyk 4. Dwie Siostry – prezentacja wydawnictwa 5. Informacje bieżące. Zbiory DKK. Zakupy. Dary. Książki do wymiany. Na spotkanie obowiązują zgłoszenia. Zapisu będzie można dokonać poprzez aplikację Doodle ( do 22 września lub do wyczerpania miejsc), klikając na link: http://d

NARODOWE CZYTANIE 2014 w Wąsoskiej Bibliotece Publicznej

W sali przy Bibliotece Publicznej w Wąsoszu  6 września 2014 r.  w godz. 9.00-13.00  odbyło się Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza. Podczas spotkania przeczytaliśmy 7 rozdziałów pierwszego tomu Potopu . W spotkaniu uczestniczyli członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki „LITERKA” działającego przy naszej Bibliotece i młodzież z Wąsoskiego Gimnazjum Publicznego, którego patro-nem jest Henryk Sienkiewicz. Podczas spotkania można było otrzymać okolicznościowy stempel w przyniesionych własnych egzemplarzach Trylogii . Scenografią do wspólnego czytania była specjalnie przygotowana wystawka, do oglądania której zapraszamy do końca września. Wszystkich chętnych zapraszamy również do rozwiązania specjalnie przygo-towanego testu dotyczącego TRYLOGII. Wąsoska Biblioteka Publiczna uczestniczyła we wszystkich edycjach Narodo-wego Czytania. NARODOWE CZYTANIE zostało zainicjowane w 2012 roku. Jego cele sformułowano następująco: popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie

Zapraszamy

Po co nam Egipt i czy może jeszcze wzbudzać emocje

fot. J. Horanin Niezwykłym gościem biblioteki był prof. Andrzej Niwiński egiptolog z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik polskiej Misji Skalnej nad świą-tynią Hatszepsut. W środę 20 sierpnia wygłosił pasjonujący wykład o starożytnym Egipcie i tajemnicach archeologii. Odpowia-dając na zadane w tytule wykładu pytanie Po co nam Egipt i czy może jeszcze wzbudzać emocje , z ogromnym znawstwem opowiadał o bogatej i pełnej magii kulturze Egiptu, o współczesnych Egipcjanach ich wierzeniach, obrzędach i tradycji. Zdaniem profesora, gigantomania tak powszechna w Egipcie, ogromne świątynie oraz fascynujące wszystkich egipskie mumie mają wpływ na to, że interesujemy się Egiptem bardziej niż innymi starożytnymi cywilizacjami. Marzeniem każdego archeologa jest odkrycie tego czego do tej pory nie jeszcze odkryto. Profesor Niwiński jest o krok od spełnienia tego marzenia. Od wielu lat jest kierownikiem ze strony polskiej polsko-egipskiej Misji Skalanej. Jej początkowym zad