Sprawozdania

SPRAWOZDANIA ZA OKRES OD 1 WRZEŚNIA DO 15 GRUDNIA 2017

FORMULARZ - SPRAWOZDANIE DKK - tutaj możesz wypełnić sprawozdanie

FORMULARZ - SPOTKANIA AUTORSKIE - tutaj wypełnij, kiedy organizowałeś spotkanie w ramach DKK (każde spotkanie rejestrujemy osobno)

SPRAWOZDANIA DKK ODPOWIEDZI 2017- tutaj dowiesz się, czy twoje sprawozdanie zostało zapisane

SPOTKANIA AUTORSKIE ODPOWIEDZI 2017 - tutaj zobaczysz, czy twoje spotkanie autorskie zostało zapisane

Sprawozdania należy wypełnić i przesłać do 11 grudnia 2017 roku.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: wsolnica@wbp.wroc.pl