środa, 29 czerwca 2016

NAGRODY NA WAS CZEKAJĄ! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zapraszamy wszystkich klubowiczów DKK do udziału w konkursie. Wybierasz się na wakacje zainspirowane książką lub przewodnikiem? Zabierz go ze sobą i zrób zdjęcie! A może chcesz polecić Nam jakiś ciekawy przewodnik, z którym zwiedziłeś wspaniałe i cudowne miejsca? Koniecznie prześlij opis i zdjęcie! Laureaci najciekawszych opisów i fotografii zostaną nagrodzeni.

REGULAMIN KONKURSU

CEL KONKURSU


Celem Konkursu jest wyłonienie – spośród nadesłanych na Konkurs 3 najciekawszych prac. Opisz co Cię urzekło, jaka była to podróż czy informacje, które zawierała publikacja pokrywały się z miejscami i omawianymi sytuacjami. Może zostałaś zainspirowana/y do kolejnej podróży… czekamy na Twoją opinię.

ZASADY KONKURSU


1. Organizatorem konkursu Z przewodnikiem po Europie jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w której realizowany jest program „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie dolnośląskim 2016”.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich członków Dyskusyjnych Klubów Książki w województwie dolnośląskim.

3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo przesłania maksymalnie jednej pracy własnego autorstwa, wcześniej niepublikowanej i nienagradzanej.

4. Przystąpienie do Konkursu, następuje z chwilą przesłania na adres e-mail: rslonik@wbp.wroc.pl lub w formie tradycyjnej na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna, 50-116 Wrocław, Rynek 58 (z dopiskiem: Z przewodnikiem po Europie - konkurs) pracy konkursowej oraz danych uczestnika (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres placówki w której działa klub DKK, imię, nazwisko moderatora).

5. Konkurs rozpoczyna się 29 czerwca 2016 roku i tego dnia jest ogłoszony na blogu DKK (dolnoslaskiedkk.blogspot.com).

6. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa z dniem 30 września 2016 roku. Prace konkursowe nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

7. Spośród nadesłanych prac konkursowych, Jury wybierze 3 (trzy) najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone.

8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. - Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm.). Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem, do jego organizacji i promocji.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17 października 2016 roku w siedzibie Organizatora.

11.Jury złożone będzie z pracowników Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

12. Uczestnicy będący autorami wybranych przez Jury Konkursu prac zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą elektroniczną lub telefonicznie.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http://www.dolnoslaskiedkk.blogspot.com

14. Nagrody zostaną wręczone osobiście na spotkaniu dla moderatorów klubów DKK lub wysłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę.

15. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

16. Decyzje Organizatora oraz Jury Konkursu w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

17. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: http://www.dolnoslaskiedkk.blogspot.com

piątek, 24 czerwca 2016

O chłopcu z różowymi rogami, który chciał zostać piosenkarzem... czyli warsztaty literackie INSPIRACJE

foto. Anna Kopyra, Elżbieta Izworska
Jednym z zadań ogólnopolskiego programu „Dyskusyjne Kluby Książki” jest organizacja spotkań z pisarzami. Przyjęto zasadę, że każdy z działających klubów, raz w roku, może zaprosić wybranego twórcę. Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie zaproponował, aby w 2016 roku wykorzystać ten przywilej na zorganizowanie warsztatów literackich. I dlatego 9 czerwca w Sali Edukacyjnej MBP odbyły się zajęcia pt. „Inspiracje” dla klubowiczów z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Warsztaty poprowadziła Agnieszka Gil – wrocławianka z urodzenia i zamiłowania. Zadebiutowała w 2004 r. w antologii dla dzieci Wesołe historie. Wydała m. in. powieści Dziki szczaw, Herbata z jaśminem i Układ nerwowy. Współpracuje z redakcją serwisu dla rodziców eDziecko.pl, czasopismem dla młodzieży "Świat Matematyki" oraz redakcją miesięcznika "Pawłowice". Najłatwiej spotkać ją na blogu Piszę z Wrocławia (agnieszkagil.blox.pl) albo w bibliotekach, gdzie prowadzi autorski cykl GILgotki .
Na rozgrzewkę Agnieszka Gil zaproponowała zabawę. Zadaniem uczestników spotkania było wspólne tworzenie historii – rozpoczęła ją słowami „Był sobie chłopiec, który chciał zostać piosenkarzem…”. I tak powstało, pełne zwrotów akcji acz zabawne, opowiadanie. Podsumowując tę wprawkę, pisarka stwierdziła, że nie ma głupich pomysłów, wszystkie warto notować, bo mogą one zainspirować do napisania książki.
Następnie rozpoczęły się właściwe zajęcia praktyczne. Klubowicze pisali, grupowo lub pojedynczo, krótkie teksty . Były one inspirowane życiem codziennym, ciekawą osobą, książką, wierszem a nawet obrazem, którego interpretacja była tak różnorodna, jak ilość uczestników. Jedni dostrzegali w nim spotkanie towarzyskie dam na popołudniowej herbatce zajmujące się niewinnym flirtem z nieznajomym młodzieńcem, a inni niebezpieczny sabat czarownic.
Przy tej okazji, prowadząca warsztaty zwróciła uwagę na takie zjawisko jak plagiat - możemy inspirować się książkami, obrazami, muzyką, ale pomysł musi być tylko nasz.
W dalszej części tych ciekawych zajęć przyszli literaci skupili się na procesie powstawania powieści. Zdaniem Agnieszki Gil, aby jakikolwiek tekst zaistniał należy odpowiedzieć sobie na istotne pytanie – dlaczego chcemy napisać tę książkę, co chcemy przekazać czytelnikowi? Dopiero kiedy już mamy odpowiedź na tę zasadniczą kwestię, możemy zacząć tworzyć fabułę. Składa się ona z następujących części: historii, czyli ciągu zdarzeń oraz relacji, czyli interakcji między bohaterami. Najkrótszą drogą prowadzącą do napisania książki jest stworzenie szczegółowego planu, a potem wystarczy tylko rozpisać poszczególne punkty.
Do ostatniego warsztatowego ćwiczenia polegającego na zamianie słów w przykładowym zdaniu, bardzo się przydał Słownik synonimów . Jak podkreśliła pisarka, jest niezbędnym elementem warsztatu twórcy, który m.in. pomaga w uniknięciu powtórzeń w tekście, poszerza zasób słownictwa.
Przez ponad cztery godziny zajęć klubowicze tworzyli pilnie pod kierunkiem doświadczonej pisarki. Choć pracowali bardzo intensywnie, był także czas na śmiech. Agnieszka Gil na wesoło komentowała tworzone teksty. W opinii młodzieży było to bardzo interesujące i pożyteczne spotkanie, z którego na pewno skorzystają w swoich dalszych zmaganiach z piórem. Niewykluczone, że już zainspirowało niektórych do napisania powieści godnej największych literackich nagród. A wszystko zaczęło się od tworzonej wspólnie opowieści o chłopcu z różowymi rogami, który chciał zostać piosenkarzem….


foto. Anna Kopyra, Elżbieta Izworska
foto. Anna Kopyra, Elżbieta Izworska
foto. Anna Kopyra, Elżbieta Izworska

Anna Kopyra
moderator DKK i MDKK przy MBP w Chojnowie

Noc Baśni i Legend

foto. Bożena Moderacka
Już po raz piąty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piotrowicach, w czerwcowy wieczór, zorganizowano „Noc Baśni i Legend”. Sale lekcyjne przemieniły się w Chatkę Puchatka”, „Zamek na Szklanej Górze”, „Baśnie Dolnego Śląska” czy „Wrocławskie Krasnale”. Dorośli i dzieci słuchali baśni i bajek czytanych przez zaproszonych gości oraz rodziców oraz członków Dyskusyjnego Klubu Książki.
Następnie klasa I ,,a” wystąpiła w przedstawieniu „Księżniczka Gburka”, które przygotowała p. Nina Wiktorowska, a oddział przedszkolny ,,Krasnale” zachwycił wszystkich tajemniczym tańcem z latarenkami, który wykonał wraz ze swoją panią Moniką Malinowską. Po części artystycznej uczniowie podzieleni na grupy wraz ze swoimi opiekunami rozeszli się do bajkowych sal. Tam w skupieniu słuchali czytanych przez zaproszonych gości baśni Dolnego Śląska oraz historii wrocławskich krasnali. Zaproszony gość p. Wójt Gminy Męcinka czytał baśnie, których autorami byli uczniowie klasy V ,,a’’. Całość przeplatana była kalamburami, zagadkami literackimi oraz konkursem plastyczno-logopedycznym. Gdy nad szkołą zapadł lekki zmrok, wszyscy wspólnie spotkali się przy ognisku, aby piec kiełbaski. Atrakcją wieczoru była możliwość oglądania ciał niebieskich układu słonecznego przez teleskopy. Wszystkim dziękujemy za udział w tej czytelniczej imprezie a w szczególności członkom DKK.
foto. Bożena Moderacka
foto. Bożena Moderacka
Bożena Moderacka 
moderator DKK Piotrowice

Jak uzbroić językową bombę?

foto. Łucja Lipowiecka
"Jak uzbroić językową bombę” - pod takim tytułem odbyły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, które 16 czerwca 2016r w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Pielgrzymce poprowadził pisarz, dziennikarz oraz wydawca pan Krzysztof Koziołek - autor wielu powieści sensacyjnych i kryminałów. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni uczniowie miejscowego Gimnazjum . Młodzież uczestnicząca w spotkaniu otrzymała wiele cennych wskazówek:, co to są wybuchowe słowa, jaki jest mechanizm powstawania plotki, jak zrobić dobre zdjęci e, aby od razu przykuwało wzrok, jakie wabiące czytelnika tytuły nadawać tekstom, a nie tzw. suchary, jak napisać dobry przyciągający uwagę artykuł. Prowadzący podkreślił, jak ważne jest czytanie książek, które wzbogacają słownictwo i uczą poprawnego wypowiadania się. Wszystkie cenne informacje i wskazówki przydatne podczas pisania młodzież uczestnicząca w warsztatach może również wykorzystać przy pisaniu wypracowań czy prac domowych. W części praktycznej zajęć młodzież miała okazję spróbować swoich sił redagując nagłówki i artykuły na temat warsztatów, w których uczestniczyli. Zaimponowali prowadzącemu swoją pomysłowością, a oto kilka tytułów: Jedno słowo, bomba tyka, Dziennikarskie szaleństwo, Hajs, kisiel i kryminalna marynarka, Jak wygrać z Koziołkiem, Warsztaty inne niż inne, Dziennikarska burza mózgów, Zbrodnia na Koziołkowym Placu, Dobre rady o kisielu, Warsztaty z Koziołkiem, cylindrami i dolarem, Jedno słowo, a tyle zmienia, Jak dorwać czytelnika za gardło, Książki, kisiel i Koziołek, Dobre słowa niczym kisiel, Cylindry i Koziołkowa broń, Koziołek o kisielu w termosie i dziennikarstwie .Bardzo dziękujemy za interesujące spotkanie, które z pewnością zachęci młodzież do częstszego odwiedzania biblioteki, czytania książek , a także pisania. Warsztaty zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem oraz wręczeniem przez organizatorów panu Krzysztofowi Koziołkowi podziękowania.
Książki pana Krzysztofa Koziołka są dostępne w naszej bibliotece. 


foto. Łucja Lipowiecka
foto. Łucja Lipowiecka
foto. Łucja Lipowiecka
Łucja Lipowiecka
Moderator DKK w Pielgrzymce

Złodziejka książek

„Złodziejka książek” to powieść napisana w 2005 r. przez australijskiego pisarza Markusa Zusaka. Na język polski przetłumaczyła Hanna Baltyn.
Książka opowiada o zmaganiach ludzi – cywilów w czasie II wojny światowej. Akcja dzieje się na terenie Niemiec, a bohaterami są Niemcy oraz Żydzi.
Tytułowa bohaterka nastoletnia Liesel Meminger, z powodu wojny, zostaje oddana przez matkę pod opiekę rodziców zastępczych Hubermanów, zamieszkujących fikcyjne miasto Molching. Rosa – zastępcza matka jest wulgarną i szorstką kobietą mimo tego, to dobra matka zastępcza. Hans, jej mąż, to spokojny i pełen ciepła człowiek. To on, gdy okazuje się, że Złodzieja nie umie czytać, przychodzi jej z pomocą. Naukę czytania zaczynają od pierwszej, przypadkowo „skradzionej” książki, którą zgubił grabarz na pogrzebie brata Lisel. W czasie pobytu w zastępczym domu nastolatka poznaje Rudego, z którym przeżywa wiele przygód, mi in. kradzież owoców. Z powodu wojny szerzy się w Niemczech głód i bieda. Zycie Liesel mocno się zmienia, gdy Hans postanawia przyjąć pod dach Żyda Maxa.
Mimoże narratoremtej powieść jest Śmierć to wcale nie jest przygnębiające. Wręcz przeciwnie, dzięki temu lepiej możemy zapznać się z problemami ludzi, którym przyszło żyć w czasie wojny. Jest to książka, która nie jest prowadzona chronologicznie, ale dzięki temu powieść trzyma w napięciu do samego końca. Zawiera ona także zwroty i słowa niemieckie, nie przysparza to wcale trudności w czytaniu lecz pomaga poczuć się czytelnikowi, tak jakby bezpośrednio w tym uczestniczył.
Czytając tę powieść można dowiedzieć się wiele o wojnie oraz o ludziach żyjących w tamtych czasach oraz o ich przeżyciach.
Osbiście uważam, że jest to świetna poweiść i czytanie jej sprawiło mi wielką przyjemność.

Hania Konarzewska, lat 13
Młodzieżowy Dyskusyjny KlubKsiążki w Chojnowie

Powód by oddychać


Powieść autorstwa Rebecci Donovan pt. „Powód by oddychać”, to pierwsza część serii „Oddechy”. Opowiada o życiu 16-sto letniej Emmy, która została adoptowana przez brata jej zmarłego ojca ponieważ matka – alkoholiczka nie potrafiła się nią zaopiekować. Wszystko na pozór mogloby wydawać się idealne. Poukładana dziewczyna, wzorowa uczennica, udzielająca się w różnych kółkach zainteresowń, uzdolniona sportowo ale.... W całej tej układance nie pasowało to, że dziewczyna unikała jakichkolwiek bliższych kontaktów ze swoimi rówieśnikami. Była raczej nieufna i wydawało się, że sama odsuwa od siebie innych. Jedyną osobą, którą do siebie dopuszcza to Sara, jej „najbliższa” koleżanka.
Nikt nie wiedział, że Emma robi to tylko po to by jej straszliwa i bolesna tajemnica nie ujrzała światła dziennego.
Co jeśli do tego wszystkiego dziewczynę dopadnie miłość? Czy będzie się bronić przed uczuciem, a może postanowi prowadzić podwójne życie? Cz ta historia skończy się szczęśliwie? 

Przekonaj się sam, czytając „Powód by oddychać”
Powieść czyta się niezwykle szybko, łatwo i przyjemnie. Autorka nie owija rzeczywistości różową otoczką tylko pokazuje życie takim jakim jest, czyli czasami dość smutnym, brutalnym i szarym. Książka ta wyzwoliła u mnie wiele emocji zwłaszcza złość, smutek i poczucie całkowitej bezsilności.
Było to dla mnie ciekawe doświadczenie i z chęcią przeczytam o dalszych losach Emmy.


Gabrysia Spes, lat 13
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki w Chojnowie

Niemcy, moja mała ojczyzna, drugi żywioł.

fot. Danuta Jędruszek
1 czerwca w trzebnickim DKK gościł pan Roman Pankiewicz. Ostatnią częścią jego tryptyku, po Islandii i Rosji, była relacja z pobytu w Niemczech opisana w książce „Niemcy, moja mała ojczyzna, drugi żywioł”.
W czasie prezentacji pan Romana przybliżył nam historię państwa niemieckiego a także jego współczesność i wrażenia z 3-letniego pobytu w Niemczech w latach 1993-1995 tzn. pracę na budowie, kontakty codzienne z przedstawicielami tego narodu i spostrzeżenia o mentalności samych Niemców oraz pracujących na budowie obcokrajowców.
Jak zawsze w tekst opowieści wplecione były dygresje i anegdotki z życia na obczyźnie. Opowieściami o Niemczech pan Pankiewicz zakończył cykl swych spotkań z mieszkańcami Trzebnicy.
fot. Danuta Jędruszek

foto. Danuta Jedruszek
Danuta Jędruszek
moderator DKK w Trzebnicy

Wśród zieleni słuchają przygód Tupcia Chrupcia...

fot. Maria Kirkiewicz
Dyskusyjny Klub Książki Motyle Książkowe
Eliza Piotrowska ,,Tupcio Chrupcio.Nie dam sobie dokuczać"
Tupcio Chrupcio jest już dużą myszką, ale starsi koledzy w przedszkolu uważają go za malucha, nie chcą się z nim bawić i ciągle mu dokuczają...
Dzieci z przedszkola trafnie oceniły złe postępowanie kolegów myszki.
Radziły Chrupciowi, żeby się nie martwił i proponowały rozwiązania problemów.
Czytanie w ogrodzie przedszkolnym było bardzo przyjemne!

fot. Maria Kirkiewicz
fot. Maria Kirkiewicz
Maria Kirkiewicz
moderator DKK Ostroszowice

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Spotkanie dla moderatorów DKK - ODOWŁANE!

Szanowni Państwo!
z powodu choroby prowadzącej nasze spotkanie dla moderatorów DKK w dniu 09.06.2016 r. zostaje odwołane, a dokładnie przełożone na inny termin, o którym poinformujemy niedługo.
Przepraszamy wszystkie osoby i do zobaczenia w innym terminie!

piątek, 3 czerwca 2016

Moderatorzy DKK - czekamy na Was!LINK DO REJESTRACJI: Spotkania dla moderatorów

Debiut pisarski Karoliny Binek

Dnia 4 marca, w piątkowe przedpołudnie, miliccy gimnazjaliści spotkali się z debiutującą pisarką Karoliną Binek. Karolina jest uczennicą IV LO w Ostrowie Wielkopolskim. To młoda, uśmiechnięta, pełna energii dziewczyna. Przyjechała do Milicza, żeby porozmawiać z młodzieżą o swojej pierwszej powieści, ale przede wszystkim aby przekazać swoim rówieśnikom, że najważniejsze w życiu to mieć marzenia i dążyć do ich realizacji. Pierwsze opowiadanie napisała jako sześciolatka, a pierwszą powieść "Ale arbuz !" wydała mając lat szesnaście. I to nie koniec, ponieważ w tej chwili pracuje nad kontynuacją swojej książki. Większość czasu pochłania jej nauka i pisanie powieści, ale znajduje jeszcze czas na swoje pasje. Jest miłośniczką skoków narciarskich (pochwaliła się zdobytymi autografami skoczków) oraz Domowych Melodii - polskiego zespołu wykonującego muzykę alternatywną. 
Ale arbuz! - to dzieje pięcioosobowej rodziny Szarotków zamieszkałej w niewielkim mazurskim miasteczku - Łodyżce. Dużo się tam dzieje, nie ma czasu na nudę, jest wesoło i ciekawie. Kto chce poznać losy mazurskiej rodziny, może wypożyczyć książkę w naszej bibliotece. Właśnie zakupiliśmy kilka egzemplarzy. 

Monika Cieśla
moderator DKK w Miliczu

Roman Pankiewicz - autor tryptyku Trzy żywioły

16 maja w Bibliotece Publicznej w Miliczu oraz w filii bibliotecznej w Sułowie gościł Roman Pankiewicz, autor tryptyku Trzy żywioły: „Matuszka Rosija - pierwszy żywioł", „Islandia - trzeci żywioł" oraz "Niemcy - drugi żywioł". 
Pan Roman, jak sam podkreśla, nie uważa się za podróżnika. Większość pobytów za granicą związanych było z jego pracą zawodową. Jednak, autor umiejętnie wykorzystywał wolny czas do prowadzenia obserwacji życia społecznego i obyczajowego danego kraju. Z naszymi czytelnikami pan Roman miał okazję spotkać się już dwukrotnie. W 2013 roku, kiedy opowiadał o swoim 3-letnim pobycie w Islandii oraz w 2014 po wydaniu książki „Matuszka Rosija". Tym razem autor promował swoją ostatnią książkę „Niemcy moja mała ojczyzna - trzeci żywioł" oraz dzielił się z uczestniczącymi w spotkaniu gimnazjalistami wrażeniami z pobytu w Niemczech. Pan Roman Pankiewicz przedstawił dzieje Niemiec, wskazał najważniejsze punkty w skomplikowanej historii tego kraju. Opowieść przepełniona ciekawostkami z życia codziennego pisarza oraz mieszkańców odwiedzanych przez niego miejsc m.in. Berlina, Lipska, Frankfurtu nad Menem, przeplatana była ciekawymi zdjęciami i filmami. Na podstawie swoich obserwacji życia codziennego Niemiec, autor opowiedział kilka anegdotek i ciekawostek związanych z tym krajem. Zwrócił także uwagę na to, jak na przestrzeni lat zmienił się kraj, na panujący już od kilkunastu lat problem narkomanii, alkoholizmu oraz emigrantów. 
Wszystkie trzy książki tryptyku, będące osobistym zapisem wspomnień i obserwacji o ludziach, obyczajach i kulturze krajów, które odwiedził nasz gość można wypożyczyć w naszej bibliotece. Zachęcamy do lektury.

Monika Cieśla
 
moderator DKK w Miliczu

czwartek, 2 czerwca 2016

Gość specjalny - Joanna Lamparska

fot. Tomasz Jamróg
Poszukiwacze skarbów, miłośnicy przygód i dolnośląskich tajemnic przyszli na podsumowanie minionego roku w piławskiej Bibliotece. Gościem specjalnym Tygodnia Bibliotek była Joanna Lamparska.

Oprócz stałych bywalców Biblioteka w Piławie Górnej gościła 17 maja sympatyków wrocławskiej dziennikarki, podróżniczki i autorki „przewodników innych niż wszystkie”. Pewnie dlatego trudno było znaleźć wolne miejsce na sali…

Zanim gość specjalny podsumowania zjawił się w Piławie Górnej, pracownicy biblioteki przypomnieli, jakie zadania realizowali w 2015 roku. Szerokie spektrum działań i odbiorców upodobniło profil placówki do ośrodka kultury. Również obecność Joanny Lamparskiej zdaje się odpowiadać współczesnym trendom czytelniczym.

Autorka kilku bestsellerów o dolnośląskich tajemnicach i atrakcjach historycznych promowała dwie nowe pozycje: „Złoty pociąg. Krótka historia szaleństwa” i „Ślęża dla odkrywców”. Ciekawa opowieść o zagadkach naszego regionu odsłoniła trochę kulisy warsztatu pisarki, która eksploratorską pasję umie łączyć z gruntownym wykształceniem. W wypowiedziach dziennikarki dochodzą do głosu filolog klasyczny i archeolog sądowy, co zachęca odbiorców, by weryfikowali mity i odtwarzali fakty.

Joanna Lamparska zbiera informacje o zabytkach i dokumentach zaginionych w czasie drugiej wojny światowej. Bierze udział w akcjach eksploracyjnych. Od lat współpracuje m.in. z „National Geographic”, „Travellerem”, „Focusem” i „Witaj w Podróży”. Jest autorką scenariusza cyklicznego programu „Skarby nieodkryte” w TV Polonia oraz dyrektorem Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic w zamku Książ, który sama wymyśliła.


BS
DKK Piława Górna 


fot. Tomasz Jamróg

Basia i wolność

fot. Maria Kirkiewicz
Ciągle tylko nakazy i zakazy w tym życiu...
Nie nakazy, tylko zasady - powtórzył Tata.
-One nie są po to,żeby zabierać wolność, tylko pomagać nam żyć ze sobą.


Biblioteka w Ostroszowicach przygotowuje się do Nocy Bibliotek.
Od organizatora otrzymaliśmy w prezencie książkę dla dzieci pt: Basia i wolność.

30 maja na spotkaniu w Dyskusyjnym Klubie Motyle Książkowe dzieci poznały przygody Basi i jej rodzinki. Rozmowy na temat różnicy między zakazami a zasadami oraz na czym polega wolność,
pomogły zrozumieć dzieciom, że są takie sytuacje w których wolno powiedzieć nie. Książka Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak zachęciła dzieci do oceny swoich zachowań, a także rozbawiła swym humorem i pięknymi ilustracjami. 

Dzieci 6- letnie z Panią Grażyną Panońko doskonale wiedzą na czym polega wolność.
Książka o Basi znakomicie utrwaliła tę wiedzę. 
Do zobaczenia na Nocy Bibliotek w dniu 4 czerwca.

Maria Kirkiewicz
moderator DKK w Ostroszowicach

Niemcy moja mała ojczyzna - drugi żywioł.

fot. Rozalia Podgórska

18 maja w filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu odbyło sie spotkanie członków DKK i miłośników podróży z Romanem Pankiewiczem, podróżnikiem, autorem tryptyku: Matuszka Rosija, Islandia trzeci żywioł,i trzecia książka - Niemcy moja mała ojczyzna-drugi żywioł. Na spotkaniu autor prezentował książkę Niemcy - drugi żywioł. Opowiadał on ciekawe zdarzenia historyczne odległe jak i bliskie nam. Wspominał o Polakach, którzy szukali lepszego życia w Niemczech w czasach komunistycznych.

moderator
Rozalia Podgórska


Eros to coś więcej niż bóstwo

fot. Robert Mróz
Eros to ważna postać w życiu prawie każdego człowieka. Jest z pewnością czymś więcej niż bóstwo, mianowicie podstawową i najsilniejszą w świecie potęgą, która daje życie. Podobnie Afrodyta (Wenus) – z jednej strony uosobienie piękna, wdzięku, wyrafinowania i kobiecego czaru, z drugiej zaś symbol niepohamowanej żądzy i namiętności pchającej ludzi do zdrady, cudzołóstwa i innych ciężkich grzechów. 
Miłość erotyczna to niewątpliwie temat pasjonujący wszystkich ludzi, niezależnie od płci, wieku czy wykształcenia. Różnica polega tylko na tym, że jedni nie kryją swoich namiętności i demonstrują pożądanie w sposób jawny, a inni czynią to subtelnie, skrywając żądze za parawanem kultury lub wstydliwości. Wydaje się, że sposób traktowania sfery cielesnej człowieka, jej potrzeb i pragnień, piękna i brzydoty, zależny jest przede wszystkim od atmosfery, w jakiej młody chłopak czy dziewczyna dorastają. Charakterystyczny rys społeczeństw religijnych stanowi surowość i purytanizm w traktowaniu ludzkiej physis. Wychowankowie takich kultur nie potrafią swobodnie i na luzie odnosić się do własnej seksualności, uznając ją za gorszą część siebie, często wulgaryzując lub spychając do strefy tabu. Z kolei społeczności mniej religijne lub wręcz ateistyczne nie mają problemu z mówieniem o swoich potrzebach i fantazjach związanych z miłością fizyczną, traktując je na równi z dobrami natury duchowej. 

W literaturze czeskiej tematykę erotyczną chętnie podejmowało – i podejmuje nadal – wielu pisarzy. Na różnym zresztą poziomie i nie zawsze w sposób interesujący. Udanie zmierzył się z nią Jaroslav Hašek w zbiorze opowiadań „Gdy się serce roznamiętni...”, który polecam wszystkim spragnionym relaksu i dobrego humoru czytelnikom. Rozrywka gwarantowana, ponieważ talent Haška do wyławiania ludzkich słabostek, drobnych występków i niechlubnych czynów, które każdy chciałby ukryć przed wzrokiem innych, jest już legendarny. Podobnie zresztą jak jego umiejętność pokazywania niewielkich śmiesznostek i wielkich śmieszności naszych charakterów i postaw. Ostrze Haškowej satyry dotyka każdego w momencie najmniej oczekiwanym, a satyra to, jak wiadomo, broń mocno tnąca i nieszczędząca razów nikomu, bez względu na wiek, pozycję społeczną, stan majątkowy czy zawód. Jednakże satyryk nie jest zainteresowany indywidualnymi przypadkami i kompletnie nie zależy mu na ośmieszaniu konkretnych osób. O nie ! To byłaby obraza, a on przecież postawił sobie zupełnie inny cel – mianowicie uczenie ludzi lepszego postępowania poprzez humorystyczne pokazywanie wad, przywar i brudnych myśli każdego z nas. Satyra ma być lustrem, w którym człowiek, oglądając swoją błazeńską twarz, powinien powiedzieć: „Tak, tak, to chyba trochę o mnie...”. Lecz zaraz może się pocieszyć myślą: „ No tak, ale o innych też...”. I o to właśnie chodzi, aby widzieć siebie na tle innych, bowiem gdy uświadomimy sobie, że nie tylko my popełniamy błędy, postępujemy raz dobrze, innym razem źle, że ludzie wokół także miewają zdrożne myśli, działają głupio i tchórzliwie, czasem plotą bzdury i szkodzą otoczeniu, nie czujemy się przygnębieni tak mocno, jak moglibyśmy być, sądząc, że tylko nam przytrafiają się „takie rzeczy”. Owa świadomość najprawdopodobniej pozbawiłaby nas wiary w możliwość naprawy popełnionych błędów, a we wspólnocie zawsze jakoś raźniej... I do tego właśnie potrzebny jest humor. Wszak powszechnie wiadomo, że ludziom z poczuciem humoru żyje się łatwiej, bo humor oznacza dystans, a zdystansowanie się do problemu umożliwia jego racjonalną ocenę i podsuwa możliwości rozwiązania. W tym sensie każdy satyryk to chłodny racjonalista. Osobiście bardzo cenię ten sposób ironicznego, lecz niezłośliwego oceniania rzeczywistości, który pozwala człowiekowi na pozbawiony sentymentalizmu, ale także wykluczający bezwzględność i dzięki temu serdeczny w gruncie rzeczy kontakt z bliźnimi. Jedynym, czego Hašek naprawdę nie znosi i wobec czego zawsze przyjmuje postawę bezwzględnego i ostro sarkastycznego oskarżyciela, jest głupota. Ludzi głupich autor po prostu nie znosi, gdyż uważa, że takie typy czynią najwięcej złego i najmocniej utrudniają życie osobom, z którymi mają do czynienia na co dzień. A już nie daj Boże być zależnym od takiego człowieka. Opowieści na ten temat są zawarte w omawianym tomie opowiadań „Cierpienia pana Tenkrata” o wiele mówiącym podtytule „Historia dydaktyczna i odstraszająca” lub „Zwierzenia starego kawalera”. 

Na zakończenie, chciałabym zwrócić uwagę na tytuł niniejszego tekstu Eros to coś więcej niż bóstwo. Brzmi prowokacyjnie i pompatycznie. Trudno sobie wyobrazić siłę potężniejszą od bóstwa – bytu nadprzyrodzonego. Jednakże w mitologii greckiej zarówno bogowie, jak i ludzie podlegali fatum, a w życiu miłość i nienawiść to potęgi, które mają na nie wielki wpływ. Tak wielki, że ludzie często nie potrafią nad tymi uczuciami zapanować. A potęgami tymi rządzi właśnie Eros.
 

Zuzanna Mróz
DKK Bolesławiec