Karta zgłoszeń

Aby zgłosić klub do programu Dyskusyjne Kluby Książki należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia oraz oświadczenie. Znajdziecie Państwo te dokumenty w zakładce Kontakt. Należy je wypełnić, wydrukować i podpisać (czytelnie). Przy informacji o liczbie zakładanych uczestników proszę dopisać koniecznie jaki to będzie klub - dla dorosłych, dla dzieci, czy dla młodzieży. Następnie wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, 50-116 Wrocław lub skan pocztą elektroniczną na e-maila: wsolnica@wbp.wroc.pl lub metodyczny@wbp.wroc.pl

Komentarze