poniedziałek, 10 sierpnia 2015

O pracy i poświęceniu dla innych w DKK w Pielgrzymce

14 lipca 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Pielgrzymce odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym po omówieniu bieżących spraw klubu poddaliśmy dyskusji dwie książki: Jayne Amelii Larson – Woziłam arabskie księżniczki i Wila Haygooda – Kamerdyner.
Obydwie książki to historie o pracy i poświęceniu dla innych. W pierwszej książce opisana jest praca kobiety-szofera dla saudyjskich księżniczek i ich służących natomiast druga opisuje Eugene’a Allena, który przez wiele lat pełnił wiele obowiązków w Białym Domu.

Łucja Lipowiecka
moderator DKK w Pielgrzymce

JAYNE AMELIA LARSON
Woziłam arabskie księżniczki

To historia aktorki, która z braku dobrych propozycji filmowych, zatrudniła się, jako szofer. Dzięki pochlebnej opinii otrzymała propozycję pracy w grupie kierowców, którzy mieli obsługiwać saudyjską księżniczkę jej rodzinę i cały sztab ludzi, którzy się nimi zajmują. Gdy przyjechała rodzina księżniczki każdemu przydzielono osobistego szofera i zostali rozlokowani w różnych hotelach. Amelia była oddanym, gotowym do pracy 24 godziny na dobę szoferem. Każda zachcianka saudyjskich gości jest jak rozkaz, bowiem za drobnostkę można było stracić pracę i podobno świetną premię. Czy zaangażowanie i poświęcony czas zapewnił jej dobre zarobki, czy warto było ryzykować zdrowie? Te pytania pozostawiam bez odpowiedzi z zachętą do lektury. Woziłam arabskie księżniczki to książka przybliżająca kulturę arabską, blaski i cienie z życia arabskich księżniczek i osób im służącym, a także ważne daty i wydarzenia z historii Arabii Saudyjskiej. Książkę czyta się szybko i przyjemnie. Gorąco polecam.

HAYGOOD WIL
Kamerdyner: prawdziwa historia czarnego służącego białych prezydentów

Napisana w formie reportażu książka opowiada o życiu Eugene’a Allena, który w Białym Domu służył przez wiele lat i obsługiwał wielu prezydentów – począwszy od D. Eisenhowera, a kończąc na R. Reaganie. W książce poza biografią Allena autor porusza sprawy segregacji rasowej opisuje, a nawet załącza fotografie prezydentów „wielkiej piątki” walczących o rasową desegregację. Bardzo duża część książki poświęcona jest opisowi, jak doszło do ekranizacji filmu o Allenie, a liczne zdjęcia z jego prywatnych zbiorów i z filmu przyczyniają się do tego, że jest to wspaniała lektura i interesujące źródło informacji. Polecam. 
L.L.

sobota, 1 sierpnia 2015

Dolnośląski Mistrz Recenzji - konkurs dla klubowiczów i moderatorów DKK


KOLEŻANKI I KOLEDZY,

Niniejszym ogłaszam konkurs na recenzję o książkach czytanych i omawianych w klubach DKK, które działają na terenie województwa dolnośląskiego.
Konkurs skierowany jest do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat. Mogą w nim wziąć udział wyłącznie osoby należące do DKK - zarówno klubowicze jak i moderatorzy. 
Konkurs ma na celu pobudzenie twórczej aktywności pisarskiej klubowiczów dkk. Ma zachęcić do większej aktywności nie tylko poprzez odbiór literatury, jej czytanie i przeżywanie, ale też wyrażanie opinii o poznanych lekturach poprzez zachęcanie lub krytykę poznanego utworu. 
Nagrodę otrzymuje autor recenzji. Osoby wyróżnione w Konkursie otrzymają nagrody książkowe.

Wioleta Matuszewska
koordynator regionalny DKK
woj. dolnośląskie

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w której realizowany jest program „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie dolnośląskim 2015”
2.Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2015 r. i tego dnia jest ogłoszony na blogu dkk (dolnoslaskiedkk.blogspot.com). 
3.Na prace nadsyłane na konkurs  organizatorzy czekają do 30 września 2015 r. i recenzje otrzymane po tym terminie nie będą oceniane;
4.Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór.
5. Do konkursu należy nadsyłać prace własne, wcześniej niepublikowane i nienagradzane; 
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska finalistów oraz fotografii z imprezy finałowej, a także prawo do publikacji i prezentacji utworów zakwalifikowanych do finału bez honorarium i dodatkowej zgody autorów. 
7. Recenzje uzupełnione niezbędnymi danymi (imię i nazwisko autora recenzji, nazwa DKK do którego należy oraz imię i nazwisko moderatora, adres placówki w której działa DKK) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres koordynatora wojewódzkiego: wmatuszewska@wbp.wroc.pl lub w formie tradycyjnej na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna, 50-116 Wrocław, Rynek 58 (koperta z dopiskiem: Dolnośląski Mistrz Recenzji);
8. Laureatów wyłoni jury złożone z pracowników Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu;
9. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną zamieszczone na blogu DKK. 
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2015
11. Nagrody zostaną wręczone osobiście lub wysłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę wyróżnionego nagrodą.