wtorek, 30 września 2014

Nawet nie wiemy, ile mu zawdzięczamy – o Maxie Factorze słów kilka

Pierwsze po wakacjach spotkanie Dysku-syjnego Klubu Książki dla Dorosłych dotyczyło fascynującej, pełnej pasji postaci, która dosłownie i w przenośni zmieniła oblicze świata. Głównym boha-terem spotkania był mianowicie Max Factor – twórca makijażu, a przedmio-tem dyskusji jego biografia autorstwa Freda E. Bastena zatytułowana Max Factor. Człowiek, który dał kobiecie nową twarz. Max Factor urodził się w rzeczywistości jako Maksymilian Faktoro-wicz w Zduńskiej Woli. Pochodził z biednej, wielodzietnej, żydowskiej ro-dziny. Doświadczenie zawodowe, jakie zaczął zdobywać już w bardzo młodym wieku, procentowało z każdym rokiem. Obecnie Max Factor to światowa marka, choć największe lata świetności ma już za sobą. Złoty okres istnienia firmy przypadał właśnie na czas działalności Maxa Factora Seniora. Po jego śmierci interes przejął syn Max Factor Junior, nie miał on jednak tyle serca do rodzinnej firmy, co jego ojciec. 
Podczas spotkania okazało się, że każdy z uczestników jest zafascynowany osobą Factora w inny sposób. Stworzyło to duże pole do dyskusji i możliwość spojrzenia na tego twórcę z kilku perspektyw. Jedni postrzegali go jako osobę z genialnym podejściem do biznesu i umiejętnością kreowania swojej marki. Podziwiali jego umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby klientów i natych-miastowego ich zaspokajania. Byli pod wrażeniem dbałości o najwyższą jakość produktów kosmetycznych i wszechstronności, z jaką poruszał się po polu szeroko pojmowanego piękna (Max Factor oprócz tego, że sam wymyślał i tworzył kosmetyki był także charakteryzatorem, perukarzem i fryzjerem). Wszystko to w dużej mierze decydowało o sukcesie i popularności jego wyrobów. 
Inna uczestniczka zwróciła uwagę na coś zupełnie odmiennego. Można powiedzieć, że był to drugoplanowy bohater biografii Maxa. Historia jego życia i pracy to przecież kawał historii kina od jego początków, kiedy to było nazywane „ruchomymi obrazami”, aż do końca lat 30. XX wieku. Dało się wyczuć, że wraz z jego śmiercią w 1938 roku skończyła się pewna epoka, zarówno w kinie, jak i w działalności firmy. Factor upiększał największe gwiazdy kina niemego oraz pierwszych filmów dźwiękowych. Były one jego najlepszą reklamą, dzięki której wszystkie kobiety chciały wyglądać jak Rita Hayworth, Greta Garbo czy Clara Bow. Charakteryzował też aktorów do wester-nów, filmów kostiumowych i horrorów (m.in. Borisa Karloffa do Frankensteina, którego pamiętamy do dziś). Mając to wszystko na uwadze, nie da się rozpa-trywać działalności Factorów w oderwaniu od początków kina. 
Kolejne spojrzenie na tę wielką, małą postać (Factor liczył niewiele ponad 150 cm wzrostu) skupia się na jego pasji. Dla niektórych przykład tego twórcy pokazuje, czego może dokonać człowiek, który robi to, co kocha i poświęca się temu bez reszty. Dzięki nieustannemu rozwijaniu swoich zainteresowań Max był zawsze o krok przed innymi, błyskawicznie wyczuwał potrzeby, ale także sam je kreował. Spełniał się w tym, co robił, mimo że ogromna ilość obowiązków wyniszczała go fizycznie i podkopywała jego zdrowie. Max Factor zmarł w wieku 66 lat pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo, dobrze prosperującą firmę zatrudniającą kilkuset pracowników w kilkunastu krajach i niezapo-mniane wizerunki aktorów, które będą pamiętane przez pokolenia. 
Różnorodność opinii wypowiedzianych na spotkaniu pokazała, z jak wielu perspektyw można patrzeć na jednego człowieka, który poprzez ciężka pracę i spełnianie swoich marzeń do dziś staje się inspiracją dla innych.

Monika Klepczarek
moderator DKK dla Dorosłych
w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu


poniedziałek, 29 września 2014

Narodowe Czytanie w DKK

6 września w bibliotece zgromadzili się członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki. Na spotkanie przyszli też lokalni samorządowcy. Wszyscy, którzy zdecydowali się przeczytać część Trylogii, opowiadali o ulubionej postaci z dzieła Sienkiewicza. Dominowały fragmenty Ogniem i mieczem. Największe wzruszenie wywołał ten o pogrzebie główne-go bohatera Pana Wołodyjowskiego, zaczy-nający się od słów Na ambonę wszedł ksiądz Kamiński. Zebrani usłyszeli trzykrotne bicie bębna, po czym wygłosił kazanie i nastała cisza. W końcu zawołał „- Panie pułkowniku Wołodyjowski!”, a w kościele rozległ się przeraźliwy płacz Baśki. Po chwili padła omdlała. 
Kamiński powtarzał dalej:
„– Dla Boga, panie Wołodyjowski! Larum grają! wojna! nieprzyjaciel w granicach! a ty się nie zrywasz! szabli nie chwytasz? na koń nie siadasz? Co się stało z tobą, żołnierzu? zaliś swej dawnej przypomniał cnoty, że nas samych w żalu jeno i trwodze zostawiasz?”.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali na egzemplarzu Trylogii okazjonalną pie-częć, przesłaną specjalnie z okazji tegorocznej akcji przez Kancelarię Prezy-denta RP.

Aldona Świdrak
moderator DKK w Piławie Górnej


środa, 17 września 2014

Sezon Motyli Książkowych...

11 września w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Ostro-szowicach odbyło się pierwsze po wakacjach spot-kanie Dyskusyjnego Klubu Książki Motyle Książkowe.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Urszu-la Zając życzyła dzieciom udanych spotkań oraz ciekawych przeżyć w bibliotece. Gościem specjalnym była przedstawicielka Klubu Latających Ciotek przy Bibliotece w Ostroszowicach Pani Bożena Nowak, która przebrana za klauna, czytała dzieciom książkę Oli Cieślak: Co wypanda, a co nie wypanda...
Krótka humorystyczna lekcja, okraszana świetnymi ilustracjami rozweseliła dzieci w bardzo pochmurny dzień. Sezon Motyli Książkowych uważam za otwarty - tą formułą wypo-wiedzianą przez Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Mościsku Panią Justynę Kaczorowską rozpoczęliśmy wspaniałą podróż z książkami.

Maria Kirkiewicz
moderator DKK w Ostroszowicach
wtorek, 16 września 2014

Spotkanie z Adamem Lizakowskim

Adam Lizakowski spotkał się z czytelnikami w dzierżoniowskiej bibliotece, w środę 3 września. Na wstępie dyrektor Jadwiga Horanin przywitała uczestników spotkania m.in. dr Małgorzatę Różewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego i wicestarostę powiatu dzierżoniowskiego Dariusza Kucharskiego oraz przedsta-wiła najważniejsze osiągnięcia literackie poety w 2014 r.

fot. J. Karaszewska
fot. J. Karaszewska
fot. U. Jaros

Następnie zaprosiła zebranych do wysłuchania wykładu Adama Lizakowskiego pt. Ziemia Jałowa T.S Eliota pierwszy poemat XX w. - o jednym z najważniejszych utworów poetyckich XX w. laureata Nagrody Nobla. Poeta rozpoczął swój wykład zaproszeniem do wspólnego czytania fragmentów poematu. Poeta zwrócił uwagę na strukturę utworu oraz na te elementy, które najlepiej pokazują rozczarowania Eliota jałowością kultury po I wojnie światowej i jego poszukiwania moralnych i duchowych wartości. Uzupełnieniem wykładu były spostrzeżenia słuchaczy, szczególne wrażenie na słuchaczach zrobiła wypowiedź dr Małgorzaty Różewicz - filozofki sztuki, teatrolożki i kulturoznawczyni. Następnie Janina Weretka Piechowiak zaprezentowała najnowszy tomik poezji Adama Lizakowskiego pt. 40 listów poetyckich. Przybliżyła tematykę wierszy skierowanych do Pieszyc – miasta, z którym poeta jest wciąż emocjonalnie mocno związany. Ogromnym atutem listów jest ich szczerość i otwartość. Mówią o emigrantach, o tym jaki jest ich status w obcym kraju, co jest ich słabością, a czym się chlubią. Uczestnicy spotkania czytali wybrane z tomiku wiersze. Spotkanie zakończyło się bardzo miłym akcentem  - dyrektorka biblioteki Jadwiga Horanin wręczyła poecie oprawiony fragment poematu Niedziela siódmy dzień tygodnia. Utwór zdobył pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Literackim Jeden Dzień. Polska, jaką pamiętam. Dr Małgorzata Różewicz i Adam Lizakowski ogłosili, iż się zaręczyli. Do gratulacji za udane spotkanie uczestnicy dołączyli powinszowania z okazji radosnej wiadomości.

Urszula Jaros
moderator DKK w Dzierżoniowie

poniedziałek, 15 września 2014

Narodowe Czytanie w Ostroszowicach pokrzepiło nasze serca

Biblioteka Publiczno-Szkolna w Ostroszowicach w dniu 6 września zaprosiła mieszkańców na Narodowe Czytanie.
Tego dnia z lubością wsłuchaliśmy się we fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza.
To wyjątkowe spotkanie zostało przygotowane przez Salonik Kobiet Ambitnych, Dyskusyjny Klub Książki oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny. Dzięki zaangażo-waniu wielu osób czytanie miało charakter senty-mentalnego spotkania w rodzinnym gronie.
Niezwykła aranżacja biblioteki, nastrojowe tło muzyczne oraz osoby w strojach z różnych epok historycznych wprowadziły uczestników w zadumę i podziw dla twórczości uznanego noblisty.
Mocno też odezwały się uczucia patriotyczne podczas śpiewania piosenek z narodowego śpiewnika. Dodatkowej powagi naszemu spotkaniu dodała obecność wójta Gminy Dzierżoniów Pana Marka Chmielewskiego oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach Pani Urszuli Zając, którzy odczytali fragmenty sienkiewiczowskiej powieści.
Udział w Narodowym Czytaniu pokrzepił nasze serca. Obiecaliśmy sobie, że za rok podczas czytania Lalki Bolesława Prusa spotkamy się ponownie, by jeszcze bardziej wzmocnić nasze więzi z polską literaturą.
Zatem do zobaczenia...

Maria Kirkiewicz
moderator DKK w Ostroszowicach


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ


piątek, 12 września 2014

Spotkanie dla moderatorów DKK z Dolnego Śląska

Zapraszamy moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki na spotkanie robocze, które odbędzie się 24 września 2014 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Gościem spotkania będzie P. Justyna Hak koordynator DKK w województwie lubuskim – WiMBP im. C.K. Norwida w Zielonej Górze.
PROGRAM:

1. Z cyklu: Opowiem Wam o moim klubie Cz.1: Prezentacje DKK:

· MBP w Głogowie – Izabela Owczarek

· MiGBP w Strzelinie – Maria Tyws

2. DKK po sąsiedzku: działalność DKK w województwie lubuskim – Justyna Hak – koordynator regionalny WiMBP w Zielonej Górze

3. Z cyklu: Opowiem Wam o moim klubie Cz. 2: Prezentacja DKK:

·  DBP we  Wrocławiu – Karolina Mendyk

4. Dwie Siostry – prezentacja wydawnictwa

5. Informacje bieżące. Zbiory DKK. Zakupy. Dary. Książki do wymiany.

Na spotkanie obowiązują zgłoszenia. Zapisu będzie można dokonać poprzez aplikację Doodle (do 22 września lub do wyczerpania miejsc), klikając na link:

czwartek, 11 września 2014

NARODOWE CZYTANIE 2014 w Wąsoskiej Bibliotece Publicznej

W sali przy Bibliotece Publicznej w Wąsoszu 6 września 2014 r. w godz. 9.00-13.00  odbyło się Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza. Podczas spotkania przeczytaliśmy 7 rozdziałów pierwszego tomu Potopu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki „LITERKA” działającego przy naszej Bibliotece i młodzież z Wąsoskiego Gimnazjum Publicznego, którego patro-nem jest Henryk Sienkiewicz. Podczas spotkania można było otrzymać okolicznościowy stempel w przyniesionych własnych egzemplarzach Trylogii. Scenografią do wspólnego czytania była specjalnie przygotowana wystawka, do oglądania której zapraszamy do końca września. Wszystkich chętnych zapraszamy również do rozwiązania specjalnie przygo-towanego testu dotyczącego TRYLOGII.


Wąsoska Biblioteka Publiczna uczestniczyła we wszystkich edycjach Narodo-wego Czytania. NARODOWE CZYTANIE zostało zainicjowane w 2012 roku. Jego cele sformułowano następująco: popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Dwa lata temu Polska czytała Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, w 2013 roku utwory Aleksandra Fredry. W przyszłym roku tak jak zapowiedział główny inicjator Narodowego Czytania Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zmierzymy się z Lalką Bolesława Prusa.

Elżbieta Poprawska
moderator DKK "Literka" w Wąsoszu


czwartek, 4 września 2014

Po co nam Egipt i czy może jeszcze wzbudzać emocje

fot. J. Horanin
Niezwykłym gościem biblioteki był prof. Andrzej Niwiński egiptolog z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik polskiej Misji Skalnej nad świą-tynią Hatszepsut. W środę 20 sierpnia wygłosił pasjonujący wykład o starożytnym Egipcie i tajemnicach archeologii. Odpowia-dając na zadane w tytule wykładu pytanie Po co nam Egipt i czy może jeszcze wzbudzać emocje, z ogromnym znawstwem opowiadał o bogatej i pełnej magii kulturze Egiptu, o współczesnych Egipcjanach ich wierzeniach, obrzędach i tradycji. Zdaniem profesora, gigantomania tak powszechna w Egipcie, ogromne świątynie oraz fascynujące wszystkich egipskie mumie mają wpływ na to, że interesujemy się Egiptem bardziej niż innymi starożytnymi cywilizacjami. Marzeniem każdego archeologa jest odkrycie tego czego do tej pory nie jeszcze odkryto. Profesor Niwiński jest o krok od spełnienia tego marzenia. Od wielu lat jest kierownikiem ze strony polskiej polsko-egipskiej Misji Skalanej. Jej początkowym zadaniem było zabezpieczenie słynnej świątyni Hatszepsut przed zniszczeniem przez spadające skały. W czasie tych prac okazało się, że w tym rejonie może się znajdować nieodkryty jeszcze grobowiec egipskiego dostojnika. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali opowieści o trwającej kilkanaście lat, mozolnej pracy polskich archeologów, usuwających ogromne ilości kamieni, którymi Herhor – arcykapłan i władca Górnego Egiptu rozkazał zakryć i zamaskować wejście  do swojego grobowca, w obronie przed rabusiami.  Na zakończenie profesor wyczerpująco odpowiadał na pytania uczestników dotyczące Egiptu i żmudnej pracy archeologów. Był też czas na autografy, osobiste rozmowy i wspólne zdjęcia.

Urszula Jaros
moderator DKK w Dzierżoniowie

fot. J. Horanin

fot. U. Jaros