Kontakt

Aby zgłosić klub do programu Dyskusyjne Kluby Książki należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia oraz oświadczenie:
Wypełnione dokumenty proszę przesyłać na adres: wsolnica@wbp.wroc.pl.

Materiały DKK: logo, plakat, raport o DKK do pobrania na stronie IK TUTAJ.

Materiały na bloga prosimy przesyłać na adres: idrapala@wbp.wroc.pl.
Materiały powinny zawierać:

- plik tekstowy (tekst powinien zawierać tytuł oraz imię i nazwisko autora)
- zdjęcia w .jpg (w mailu lub pod tekstem w pliku proszę podać autora(ów) zdjęć)

Koordynator regionalny DKK na Dolnym Śląsku
Wioleta Solnica

Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych 
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. T. Mikulskiego
Rynek 58
50-116 Wrocław
tel. (71)33 52 206, (71)33 52 237
Koordynator ds. zakupu zbiorów do DKK
Renata Słonik

Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych 
Dolnoślaska Biblioteka Publiczna
im. T. Mikulskiego
Rynek 58
50-116 Wrocław
tel. (71)33 52 237, (71)33 52 206
e-mail: rslonik@wbp.wroc.pl

Koordynator ds. spotkań autorskich DKK
Izabela Drapała

Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych 
Dolnoślaska Biblioteka Publiczna
im. T. Mikulskiego
Rynek 58
50-116 Wrocław
tel. (71)33 52 237, (71)33 52 206
e-mail: idrapala@wbp.wroc.pl

Koordynator dla bibliotek miasta Wrocławia:
Ewa Pietraszek


Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
tel. 71 38 28 644 
e-mail: epietraszek@biblioteka.wroc.pl