Przejdź do głównej zawartości

Kontakt

Aby zgłosić lub zmienić dane koordynatora klub do programu Dyskusyjne Kluby Książki należy POBRAĆ, następnie wypełnić kartę zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA lub KARTA ZMIANY MODERATORA 
Następnie wypełniony dokument proszę przesłać na adres:
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
Rynek 58, 50-116 Wrocław
oraz skan pocztą elektroniczną na e-mail: rslonik@wbp.wroc.pl
Materiały DKK: logo, plakat, raport o DKK do pobrania na stronie IK TUTAJ.
Materiały na bloga prosimy przesyłać na adres: idrapala@wbp.wroc.pl
Materiały powinny zawierać: plik tekstowy (tekst powinien zawierać tytuł oraz imię i nazwisko autora)
oraz zdjęcia w formacie .jpg (w mailu lub pod tekstem w pliku proszę podać autora(ów) zdjęć).

Koordynator regionalny DKK na Dolnym Śląsku
Renata Słonik
Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. T. Mikulskiego
Rynek 58
50-116 Wrocław
tel. (71)33 52 206, (71)33 52 237
e-mail: rslonik@wbp.wroc.pl

Koordynator ds. zakupu zbiorów do DKK
Marta Wokan
Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. T. Mikulskiego
Rynek 58
50-116 Wrocław
tel. (71)33 52 237, (71)33 52 206
e-mail: mwokan@wbp.wroc.pl

Koordynator ds. spotkań autorskich DKK
Izabela Drapała
Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. T. Mikulskiego
Rynek 58
50-116 Wrocław
tel. (71)33 52 237, (71)33 52 206 e-mail: idrapala@wbp.wroc.pl

Koordynator dla bibliotek miasta Wrocławia:
Joanna Gil
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
tel. 71 38 28 644
e-mail: jgil@biblioteka.wroc.pl