Ks. Jan Kurdybelski o swoich książkach i inspiracjach w DKK w Filii nr 23 MBP we Wrocławiu

Na spotkaniu 28 kwietnia rozmawialiśmy o książce emerytowanego księdza dr. Jana Jakuba Kurdybelskiego pt. Kiedy wypełnił się czas. Na spotkanie przybyło ok. 20 osób. Ksiądz J. Kurdybelski urodził się w Mrzygłodzie (1925r.) w rodzinie mieszczańskiej o wielopokoleniowych tradycjach religijnych i patriotycznych. Święcenia kapłańskie przyjął w 1953 r. W latach 1955-57 napisał rozprawę naukową o Bogu u Tertuliana. Ponad 20 lat był proboszczem parafii w Minkowicach Oławskich a w latach 1983-2000  proboszczem parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych we Wrocławiu. Był członkiem Wilhelm-Fraenger- Gesellschaft e.v. w Poczdamie. Współpracownikiem organizacji Mut zur Ethik w Szwajcarii. Należał do Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Inicjator spotkań naukowych. Autor książek: Minkowiczanie, Drogi i bezdroża Izraela, Mądrość nad Nilem, O kulcie Izydy, Bóg jest jeden.
Jan Kurdebelski w młodości zaczytywał się książkami prof. Tadeusza Zielińskiego helenisty, filozofa, człowiek wielkiej pobożności. Ksiądz Jan podziwiał książkę Chrześcijaństwo antyczne, którą prof. T. Zieliński napisał w wieku 86 lat. Przypomniał nam, że Herodot w Dziejach Historii opisując świat po którym wędrował nie znalazł narodu bez religii, ani miasta bez świątyni. Urzekł księdza Jana starożytny świata harmonii, miłości, mądrości i piękna.

Książka Kiedy wypełnił się czas to refleksje o starożytnym Egipcie i Izraelu. O przygotowaniu świata do spotkania ze Zbawicielem. Wysłuchaliśmy fragmentów hymnu Echnatona ku czci Boga Re: Ty wielkie słońce dnia. Jeden jedyny, lecz wschodzisz w wielu postaciach”. Ten hymn przemienił starożytny Egipt. Przygotował ideę monoteistyczną. Przejście od wiary w bóstwa widzialne do koncepcji Boga abstrakcyjnego. Zapowiedział  Królestwo Boże w dalekiej podróży duchowej. Echnaton reformator religii wyprzedził Mojżesza o kilka wieków. Ksiądz Jan podkreślał znaczenie Księgi Rodzaju, fundamentu cywilizacji europejskiej. Pan Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę, na swoje podobieństwo przeznaczonego do zbawienia. To najważniejsza prawda objawiona przez Boga człowiekowi. Podkreślająca godność osoby.
Do poznania prawdy o Bogu wystarczy naturalny rozum. Wiara w istnienie Boga rodzi się w człowieku z wewnętrznego impulsu. Z refleksji nad głosem sumienia, nad naturą myślenia. Człowiek pragnie miłości. Tęskni za nieskończonością. Domaga się duchowego kontaktu z Bogiem.
Wiara to pochwycenie umysłem ufne przyjęcie prawdomówności Boga. Osobiste przylgnięcie człowieka do słów, faktów, wydarzeń, którymi Bóg objawia się człowiekowi. Bóg pierwszy podejmuje inicjatywę nawiązania osobistej więzi.
Ksiądz zastanawiał się czy potrafimy rozmawiać o religii pięknym językiem? Przypomniał najpiękniejszy tekst Nowego Testamentu Ewangelię św. Jana: Na początku było słowo. A słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Bóg wkraczając w historię człowieka niewidoczny objawia się przez głos i słowo. W tym słowie między mną a drugim człowiekiem jest Pan Bóg, mówił ksiądz Jan.
Mistrzem słowa był dla księdza Juliusz Słowacki. Opowiadał, jak piękną polszczyzną mówił Józef Piłsudski. Wielki autorytet: Jak myśmy go podziwiali. Piłsudski nawet na froncie miał w plecaku „Beniowskiego”.
Ksiądz wspominał  rozmowy Minkowiczan w niedzielne  popołudnia, kiedy to rozsiadywali  się na ławeczkach i rozmawiali prostym językiem. Praca na roli wśród zwierząt to język przyczynowy. To świat z którym spotkał się Jezus. Świat Minkowiczan ksiądz porównał  z życiem ludów nad Nilem sprzed 2450 lat p.n.ch. Ich obyczaje, śpiewy, modlitwy. Kodeks etyczny: Nie dopuszczaj, by twoje serce było nadęte z powodu twojej wiedzy. Lepiej mieć sławę jako ktoś miłujący ludzi niż bogactwo na składzie. Bóg pragnie szacunku dla ubogiego, niż czci dla wywyższonego. Bądź mistrzem w mowie byś mógł być mocny, bo język jest mieczem dla człowieka, a mowa dzielniejsza od bitwy.
Gdyby Anioł spytał co mamy najcenniejszego? Ksiądz odpowiedział: Kazania na górze potem, 100 kart wyrwanych z poetów różnych ludów. Co zrobić by te kazania nie były tylko znakiem, ale prawdą na zawsze i dla wszystkich?

Urszula Bielecka
moderator DKK w MBP we Wrocławiu, Filia nr 23Komentarze

 1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 2. marek-kronikarz29 grudnia 2013 08:03

  Jan Kurdybelski napisał książkę pt ,,Żydzi elementem polskiego pejzażu '', czy to jest Ksiądz Doktor Jan Kurdybelski ? i w którym to było roku , bardzo ciekawa książeczka , z poważaniem marek-kronikarz(38) z WRC ....

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak ksiądz Jan jest autorem tej książeczki.Potwierdza w niej konsekwencje NASTĘPSTWA WYBRAŃSTWA,które opisał Feliks Koneczny w CYWILIZACJA ŻYDOWSKA,nazywając ją CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.
   Ze względu bycia wiernym korzeniom kultury chrześcijańskiej widzę księdza Jana jako Kapelana CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,czytaj GRECKO-RZYMSKIEJ.

   Usuń
  2. ...DZISIAJ PO POŁUDNIU X JAN-JAKUB-STANISŁAW KURDYBELSKI(1925-2018) NARODZIŁ SIĘ DLA NIEBA,AMEN,AMEN,AMEN ...

   Usuń
 3. I ja na tym spotkaniu byłem.W wyniku swojego pisarstwa pozostawił po sobie KIEDY WYPEŁNIŁ SIĘ CZAS,dokumentując tym tezę,że źródeł MONOTEIZMU trzeba szukać w antycznym Egipcie.Miał swoją prywatną biblioteczkę,którą się szczycił.Był tytanem w czytaniu książek i osobiście jako M.S.Kazimierzak w jego ostatnich latach życia pomagałem mu w korzystaniu z Biblioteki Ossolineum.Łączyła go intelektualna przyjaźń z E.Michael’em Jones’em i w zestawie ostatnich wypożyczonych książek była ZDEPRAWOWANI MODERNIŚCI. Przy opowieściach i analizowaniu rzeczywistości miał takie charakterystyczne przyzwyczajenie:gest machnięcia ręką.Ten gest pozostał kiedy już nie mógł mówić i dał nim znak leżąc na szpitalnym śmiertelnym łożu.Po tym jeszcze raz popatrzył,zgasły powietrza i podłogi czas uciekł i pozostała czekająca wieczność.
  W niej odpoczywanie w spokoju i pokoju racz mu dać Panie…

  OdpowiedzUsuń
 4. ...przeczytał ponad 40-tysiecy KSIĄŻEK, ale czy WIEDZA , to to samo co MĄDROŚĆ ?...oto jest pytanie ...m-k(43) ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak jak jest problem wykorzystania wiedzy,to i z tym może być związana sprawa jak się mają słowa do czynów.Na biurku do ostatniego momentu jego życia leżał tekst będącym swoistym wyznaniem wiary Tadeusza Zielińskiego,autora:HISTORIA RELIGII ANTYCZNEJ.
   Aby dobrze zrozumieć księdza Jana trzeba mieć tą świadomość,że antyczna kultura grecka była rozprowadzana przez prawo rzymskie.Stąd jego surowe oceny w stosunku do postaw ludzkich,a szczególnie modernistów.
   Biografia księdza nie była wolna od ludzkich słabości,ale to już inna sprawa i subiektywnych odczuć.Nie mogą one jednak w sposób zasadniczy wpływać na biografię intelektualną.
   Mieczysław S.Kazimierzak.

   Usuń
 5. ZNAK PAMIĘCI :
  Po książce DROGI I BEZDROŻA IZRAELA napisał ŻYDZI ELEMENTEM POLSKIEGO PEJZAŻU,to tytuły książek,którą pozostawił po sobie ksiądz Jan J.Kurdybelski.Szczycił się,że był "kolegą kursowym" księdza Józefa Pazdura.Ich treść ma bezpośredni związek z dzisiejszym KULTEM HOLOKAUSTU,który zawiera element ANTYPOLONIZMU.Uznaniem dla księży "lwowskich" było napisanie książki BISKUP WINCENTY URBAN.
  Tego kapłana postrzegałem jako kapelana CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,czytaj GRECKO-RZYMSKIEJ.Znajomość klasycznych języków,a dodatkowo biegle posługiwanie się niemieckim,pozwalała sięgać do źródeł i utwierdzać się w przekonaniu,że korzenie kultury chrześcijańskiej tkwią w kulturze antycznej Grecji.Z tej wiedzy podobnie jak i ja wielu skorzystało.Pozostała po księdzu Janie książka KIEDY WYPEŁNIŁ SIĘ CZAS,w której dokumentuje tezę,że źródeł MONOTEIZMU trzeba szukać w antycznym Egipcie.Miał swoją prywatną biblioteczkę,którą się szczycił.Był tytanem w czytaniu książek i osobiście w jego ostatnich latach życia pomagałem mu w korzystaniu z Biblioteki Ossolineum.Michael Jones to jego intelektualny przyjaciel i w zestawie ostatnio wypożyczonych książek dla przypomnienia miał w czytaniu ZDEPRAWOWANI MODERNIŚCI.Jest tam rozdział ŻYCIOWE DZIEDZICTWO LUTRA,co potwierdza tezę Marcele Lefebvr'a zawartą w książce KOŚCIÓŁ POD WPŁYWEM MODERNIZMU.
  Z jakiej j CYWILIZACJI to praktyka,aby pozbawić syna,jako jedynego spadkobiercę,prawa do bycia DYSPONENTEM grobu swoich Rodziców?!Na to moje osobiste doświadczanie miał swoiste określenie potwierdzające,że KORUPCJA KOŚCIELNO-DUCHOWA może być podstawą dla rozwijającej się ŚWIECKIEJ.
  Duchem był związany ze Śląskiem,ale wybrał bycie proboszczem parafii w Minkowicach .Dzięki temu spisał opowiadania parafian z kresowqego rodu w MINKOWICZANIE.Te opowiadania wpisują się w proces od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.Tą wojnę jako sztukę wywoływania kryzysów,aby na nich zarabiać opisał Song Hongbing.Był to dobry materiał dla analizowania książki POLSKIE LOGOS A ETHOS,napisanej przez Feliksa Konecznego,autora oryginalnego podziału na CYWILIZACJE.Nie przez przypadek ewolucyjne osiągnięcia CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ opisał w BIZANTYJSKIEJ.Przestrogą dla Polski było zbliżenie się BIZANCJUM ZACHODNIEGO do WSCHODNIEGO.Wyeksponował też ŻYDOWSKĄ,nazywając ją CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.
  Przy opowieściach i analizowaniu rzeczywistości miał takie charakterystyczne przyzwyczajenie:gest machnięcia ręką.Ten gest pozostał kiedy już nie mógł mówić i dał nam znak leżąc na szpitalnym śmiertelnym łożu.Po tym jeszcze raz popatrzył,zgasły powietrza i podłogi,czas uciekł i pozostała czekająca wieczność.
  W niej odpoczywanie w spokoju i pokoju racz mu dać Panie…

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza