Klubowicze do klawiatur! Konkurs na recenzję 2011Podobnie jak w ubiegłym roku Instytut Książki ogłasza konkurs na recenzję. A właściwie dwa konkursy: osobny konkurs dla czytelników dorosłych, osobny dla dzieci i młodzieży.

Będziemy wybierać najlepszą recenzję nadesłaną w danym miesiącu kalendarzowym. A na koniec roku wybierzemy recenzję roku. Informacja o zwycięzcach będzie ogłaszana w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca na stronie DKK. Informację o recenzji roku ogłosimy w styczniu 2012. 
Nagrody – tym razem nagrodę otrzymuje tylko autor recenzji. Za recenzję miesiąca – zestaw nowości ufundowany przez jedno z wydawnictw, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za recenzję roku niech pozostanie niecierpliwie wyczekiwaną niespodzianką. 
Recenzje prosimy nadsyłać tak jak do tej pory do koordynatorów z zaznaczeniem nazwiska autora oraz Klubu, w jakim autor uczestniczy. 

Startujemy w marcu 2011!

Regulamin konkursu:

1. konkurs trwa od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2011 roku.
2. recenzje, opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz nazwą DKK, należy przesyłać drogą elektroniczną do właściwego koordynatora wojewódzkiego, który następnie przesyła je do Instytutu Książki.
3. laureatów – zarówno w przypadku recenzji miesiąca jak i recenzji roku wyłania jury złożone z pracowników Instytutu Książki.
4. laureatów konkursu z danego miesiąca Instytut Książki ogłasza na stronie DKK w ciągu pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca, laureata nagrody rocznej Instytut Książki ogłosi do dnia 15 stycznia 2012.
5. nagrody Instytut Książki wysyła pocztą na adres klubu.

Komentarze