Nasz Pan Profesor, jego Wrocław i dylematy historyka

Mieliśmy zaszczyt gościć Pana profesora Bronisława Pasierba na promocyjnym spotkaniu Jego książki pt. Historyk wobec dylematów polskich i własnych.
Pan profesor wychowawca, naukowiec, społecznik. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Historyk czasów najnowszych, autor licznych prac naukowych, współorganizator i pierwszy dziekan powołanego w 1988 roku Wydziału Nauk Społecznych. Aktywny w tworzeniu środowiska politologicznego Uniwersytetów Wrocławskiego, Zielonogórskiego, Rzeszowskiego i Poznańskiego.
Stosunki rosyjsko-niemieckie i koniunktura geopolityczna Polski między Niemcami i Rosją są wiodącym tematem polskich rozterek i dylematów Pana profesora.
Autor nawiązał do zamieszczonych w książce „listów z niesławnej wojny”,  żołnierzy rosyjskich do rodzin z fińskiej wojny przełomu 1939/40. Dziwnej wojny, z której dokumenty, udostępniła dopiero Pieriestrojka. Jak Finowie mogli zatrzymać takiego kolosa? Fińskie Komitety Obywatelskie były przykładem dla Europy Środkowej.
Tom zawiera trudne osobiste dylematy Pana profesora urodzonego na Podolu 
i z  6 letniej syberyjskiej tułaczki. Zesłanie na Syberię przeżył z najbliższymi, dzięki temu, że Jego Ojciec był stolarzem robił kołowrotki, które wymieniali na żywność. Wspominał, jak Niemieckim jeńcom na Syberii zwyczajnie po ludzku nosili kapustę i rzepę. W trudnych momentach pomagała książka: Polscy zesłańcy rozwijali zamiłowanie do książki, która w tamtych warunkach była potrzebniejsza od chleba do wymiany myśli, do snucia planów lepszego ładu na ziemi, w kraju, danej gminie. Kształtowany pod tym wpływem „praktyczny idealizm” stawał się typową cechą syberyjskiej ludności. Ilość prywatnych księgozbiorów, bibliotek i czytelni publicznych była na Syberii w stosunku do liczby ludności większa niż w innych regionach Rosji. (s. 290)
Czytelników interesowała bliska im problematyka Kresów Wschodnich. Tomasz Kwietko- Bębnowski cytował rapsod rycerski MOHORT piewcy Kresów Wincentego Pola wydany w 1875 roku. Krystyna Biernat podkreślała konieczność krzewienia wiedzy o Kresach wśród młodego pokolenia. Jan Mikiewicz przywołał działania prof. Wincentego Stysia absolwenta Uniwersytetu im. J. Kazimierza we Lwowie, który także uczył historii prof. Bronisława Pasierba. Czytelnicy zwrócili uwagę na mało znane wątki zaangażowania Bronisława Piłsudskiego i Eugeniusza Romera w politykę zagraniczną Polski.
W rozmowach o historii nawiązano do poezją J. Słowackiego: Szli krzycząc Polska, Polska. Wtem jednego razu chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna. Szli dalej krzycząc Boże! Ojczyzna! Ojczyzna. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na krzyczącego i zapytał Jaka?
Pan profesor zwrócił naszą uwagę na książkę Aleksandra Bocheńskiego Dzieje głupoty w Polsce. To tylko niektóre z wątków „dylematów historyka”.
Społecznikowska wieloletnia praca Pana profesora w Towarzystwie Miłośników Wrocławia, redagowany Kalendarz Wrocławski, teksty z historii polskiej myśli i kultury politycznej były dla mnie inspiracją w pracy zawodowej i otwartej postawy na drugiego człowieka. 
Z życzeniami zdrowia. DZIĘKUJĘ! Panie Profesorze.

Urszula Bielecka
moderator DKK „Fiszka”
MBP we Wrocławiu, Filia nr 23

Komentarze