Kreatywne notatki, burza mózgów oraz wizualizacja mapy myśli podczas kolejnego spotkania z Albertem Albertsonem...

Cykliczne spotkania z książkami Gunilli Bergstrom o Albercie Albertsonie to już tradycja w Ostroszowicach.
Dzieci uwielbiają swojego bohatera, który pomaga im rozwiązywać trudne sprawy w domu i szkole. Tym razem 8 grudnia zaprezentowana została książka przysłana przez Wydawnictwo Zakamarki Albert i Mika.
Ta niezwykle interesująca lektura, szczególnie dla dzieci, które w Albercie rozpoznają swoje zachowania i emocje, zachęciła słuchaczy do twórczego myślenia i działania.
Punktem wyjścia do dyskusji była przyjaźń Alberta z Miką, wystawiona na wielka próbę. Koledzy Alberta wyśmiewali się z tej przyjaźni co miało wpływ na niegodne zachowanie chłopca.

Podczas burzy mózgów na mapie myśli dzieci umieściły takie synonimy przyjaźni jak:
prawda, szacunek, lojalność, tolerancja, umiejętność dzielenia się i przebaczania, prawdomówność. Następne zadanie polegało na wizualizacji tych pojęć. Dzieci wspaniale poradziły sobie i trafnie dopasowały rysunki do przymiotników.
Właśnie takie kreatywne notatki pomogły dzieciom wykorzystać ich potencjał, uruchomiły twórcze myślenie, wyzwoliły humor i pokazały,że symbole mogą służyć zapamiętaniu ważnych problemów.
I tak mała książeczka o Albercie i Mice, dzięki wielkiej inspiracji pokazała nowy wymiar myślenia i notowania.

Albercie, jutro napiszemy do Ciebie listy!

Maria Kirkiewicz
moderator DKK w Ostroszowicach

Komentarze