Zgłoś swojego kandydata do PIK-owego Lauru!

PIK-owym Laurem Polska Izba Książki nagradza dziennikarzy za promocję książek i czytelnictwa. Rozpatrujemy publikacje z prasy, programy radiowe, telewizyjne, portale internetowe oraz akcje społeczne, które w nietuzinkowy sposób wpływają na wzrost zainteresowania dobrem kultury, jakim są książki. PIK-owy Laur jest jedyną nagrodą dla dziennikarzy w Polsce, która docenia ten fakt oraz stymuluje swoimi zasadami jakość działań na tym ważnym polu.

Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać do 31 lipca 2015:
na e-mail: biuro@pik.org.pl;
lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Izba Książki, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa,
z dopiskiem „Konkurs PIK-owy Laur”.

Co powinno zawierać zgłoszenie konkursowe?

  • Imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody, względnie nazwę programu, jego producenta lub realizatora;
  • uzasadnienie dla zgłoszenia danej kandydatury: wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności względnie programu;
  • dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres, firmę.

Ogłoszenie wyników 9. edycji konkursu PIK-owy Laur nastąpi 23 października br. podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.pik.org.pl.

ORGANIZATOR: Polska Izba Książki                                                                                 
PATRONAT: Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Komentarze