Lato w DKK w Zgorzelcu

27 czerwca 2013 roku kolejne spotkanie członkiń DKK poświęcane było tematyce związanej z rozpoczętą właśnie porą roku, czyli latem. Uczestniczki spotkania wysłu-chały opisów lata zawartych na kartach utworów literackich. Cytowane były frag-menty książek m.in. Briana W, Aldissa, Ericha Marii Remarque, Cotrin Colier i Agnieszki Perepeczko. Zgromadzone panie opowiadały również o swoich skojarzeniach związanych z latem, przy czym były to w przeważającej części wspomnienia z dzieciństwa. W bibliotece zorganizowana została ponadto okolicznościowa wystawka pozycji książkowych. Spotkanie upłynęło tradycyjnie w miłej atmosferze, a na koniec składano sobie życzenia słonecznych wakacji i dobrego wypoczynku. Uczestniczyło w nim dziesięć pań.

Bogusława Kostecka 
moderator DKK w Zgorzelcu, Filia nr 3


Komentarze