Warsztaty i spotkanie z Moniką Sawicką

W poniedziałek, 17 czerwca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu gościliśmy Monikę Sawicką autorką książek (m.in.: Kruchość porcelany, Siedem kolorów tęczy, Serwantka, Mimo wszystko, Demi-sec). 
Przed południem, w czytelni MBP, pisarka przeprowadziła warsztaty twórcze-go pisania dla uczniów zgorzeleckich liceów i gimnazjów. Po południu, na otwartym spotkaniu autorskim w MDK, opowiadała o swych książkach, o życiu, emocjach i wynikających z nich problemach komunikacji inter-personalnej. 


Monika Sawicka pisze o miłości. Próbuje tłumaczyć - zdarzające się na tym polu porażki damsko-męskie,  różnice emocjonalne i problemy z komunikacją, które wykraczają poza różnice związane z płcią, są one problemem globalnym w dzisiejszym świecie. 
Prawdziwym kluczem do rozwiązywania wszelkich problemów i konfliktów międzyludzkich jest szczera rozmowa i dobra wola zainteresowanych stron. Podobnie oczywistą prawdą jest ogromna rola wiary we własne siły i poczucie wartości, w kontakcie z innymi ludźmi i całym otaczającym nas światem. Jednak przypominania tych prawd nigdy za wiele. Ten przekaz został pozytywnie przyjęty przez publiczność na spotkania w Zgorzelcu.
Spotkanie z uczniami miało charakter edukacyjny, warsztaty nie miały w sobie cienia szkolnej rutyny. Po krótkim „wykładzie” na temat życia, kobiet i mężczyzn – pisarka zaproponowała wspólną pracę twórczą, co spotkało się z pozytywnym odzewem. Pod wpływem przedstawionych tematów – często drastycznych, wziętych z życia -  młodzi entuzjaści literatury wchodzili w zaproponowane  ustalenie. Odważny i szeroki zakres poruszonych tematów (śmierć, przemoc, narkotyki, prostytucja itp.) trafił w sedno ich zainte-resowań.


Młodzi ludzie otwierali się, padały publicznie wypowiedziane zdania. Zwieńczeniem 3-godzinnych zajęć była prezentacja napisanych przez uczestników zakończeń omawianych historii. Ich wynik dał wszystkim satysfakcję. Wśród propozycji zdarzały się próbki zasługujące już na miano literatury.

Genowefa Laszczak
moderator DKK w Zgorzelcu

Komentarze