Tableau vivant z osobą Jana III Sobieskiego w roli głównej

fot. Maria Kirkiewicz
Tableau vivant z osobą Jana III Sobieskiego w roli głównej.
Narodowe Czytanie tekstu z "Pamiętników" Jana Paska
a także:
oryginalna kula armatnia z 1683 roku, pasjonujące dzieje oręża polskiego
oraz modne ubiory na dworze Jana III Sobieskiego w bibliotece.

Uczestnicząc czynnie w realizacji projektu pod hasłem "100 lat Niepodległości - Święto Radości" mamy możliwość odkrywania wielowątkowych aspektów odzyskiwania niepodległości w kontekście historii Polski. 

13 kwietnia w Ostroszowicach uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w kolejnej odsłonie Narodowego Czytania słuchając tekstów z "Pamiętników" Jana Paska, rozdział "Rok Pański 1683".
Ten barokowy tekst zawierający wiele cytatów w języku łacińskim czytany z pietyzmem przez Pana Sławka Oleksaka wiernie oddawał ducha epoki, a szczególnie znakomite zasługi hetmana wielkiego koronnego Jana III Sobieskiego dla Polski i świata.
Dzieci z uwagą słuchały opowieści nauczyciela historii Janusza Głoda o osobie Jana III Sobieskiego, jego zdolnościach strategicznych w sztuce wojennej, odwadze, pomysłowości i wielkich zasługach dla kraju.
Spotkanie oko w oko z hetmanem, w którego wcielił się Pan Sławek Oleksak zrobiło na słuchaczach ogromne wrażenie.
Natomiast podziwianie oryginalnej kuli armatniej otworzyło ciekawą dyskusję na temat oręża polskiego z omawianego okresu.
Intrygująca postać Jana III Sobieskiego, jego ubiór i wąsy całkowicie zachwyciły słuchaczy. Poznanie poszczególnych części ubioru hetmana, pomoc w zawiązaniu pasa rozweseliły całą grupę. 

Podczas podsumowania spotkania dzieci doskonale odczytały sens czytania tekstów z "Antologii patriotycznej" na stulecie odzyskania niepodległości.
Wielkie podziękowania dla osób, które przyczyniły się do stworzenia znakomitej oprawy spotkania. Dziękujemy pani Urszuli Łastowskiej z Pracowni i Wypożyczalni Kostiumów w Bielawie za nieodpłatne udostępnienie kostiumu Hetmana, panu Sławkowi Oleksakowi za znakomite czytanie tekstu i wcielenie się w postać Jana III Sobieskiego oraz panu Januszowi Głód za interesujący wykład historyczny.

fot. Maria Kirkiewicz
fot. Maria Kirkiewicz
moderator Maria Kirkiewicz
DKK Ostroszowice

Komentarze