5 urodziny DKK w Czerninie

Od lutego 2006 roku w Filii Bibliotecznej w Czerninie działa Dyskusyjny Klub Książki, w tym roku upłynęło już 5 lat od pierwszego spotkania i z tej okazji Członkinie klubu przygotowały uroczyste podsumowanie jubileuszu.  DKK działają w ramach ogólnopolskiego, wieloletniego programu Instytutu Książki „Tu czytamy”, promującego czytelnictwo.  Klub w Czerninie jest jednym z pierwszych w Polsce, dopiero w roku 2007 roku na terenie całego kraju zaczęły funkcjonować, przy bibliotekach, podobne grupy,  które przybrały nazwę Dyskusyjnych Klubów Książki.    
  
Początkowo do klubu należały dwie panie, a obecnie w „dyskusjach nad książką” uczestniczy osiem miłośniczek literatury. Moderator klubu to pani Lidia Borysowska – Starszy Bibliotekarz, długoletni pracownik Filii Bibliotecznej, natomiast Członkiniami są mieszkanki Czerniny i okolic: Genowefa Czekaj, Helena Czepelska, Ewa Kwiatek, Maria Juska, Wanda Sosińska, Teresa Staniszewska, Barbara Wencel.

Na spotkanie przybyli uczniowie trzeciej klasy ze Szkoły Podstawowej w Czerninie wraz z opiekunkami, paniami Lidią Kaczor i Bożeną Gawczyńską. Dzieci wysłuchały historii o Tomciu Paluchu, którą z niesamowitą ekspresją odczytała pani Teresa Staniszewska. Pani Lidia Kaczor wręczyła Lidii Borysowskiej podziękowanie za owocną współpracę, a Członkiniom klubu List Gratulacyjny z okazji jubileuszu.

Po krótkiej części artystycznej nadszedł czas na podsumowanie pięciu lat działalności.  Przy pysznym torcie i kawie, wysłuchano sprawozdania podsumowującego funkcjonowanie klubu w 2010 roku, a następnie panie podzieliły się wrażeniami i przemyśleniami dotyczącymi takiej formy spędzania wolnego czasu.

Rok 2010 był niezwykle pomyślny dla klubu w Czerninie, panie spotkały się dwadzieścia pięć razy aby porozmawiać o książkach, dwa razy wyjeżdżały na wycieczki: do muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie oraz do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, uczestniczyły w licznych spotkaniach autorskich, między innymi miały okazje zobaczyć: Agnieszkę Lingas–Łoniewską, Katarzynę Michalak, Michała Ogórka, Marię Czubaszek oraz Tadeusza Żuczkowskiego.  Klub w Czerninie odwiedził Zbigniew Waleryś, który zaprezentował program artystyczny o Adamie Mickiewiczu pod tytułem „Mickiewicz a Wielkopolska”. Od 2010 roku klubowiczki mają dostęp do Internetu, mogą również korzystać z różnych propozycji Biblioteki Miejskiej.

„Nasze początki – to takie ciche i nieśmiałe spotkania, teraz jesteśmy zauważane, mamy pomysły na następne lata, chciałybyśmy wyjeżdżać na spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjeżdżać do teatru, opery i zapraszać do nas ciekawych ludzi” – mówi Lidia Borysowska. 

Na koniec Pani Lidia Borysowska podziękowała osobom zaangażowanym  w działalność klubu i filii bibliotecznej „wyrazy wdzięczności należą się Pani Burmistrz Irenie Krzyszkiewicz za zrozumienie i życzliwość, oraz Pani Dyrektor Danucie Biernackiej, która niezmiernie jest nam przychylna i ceni nasza działalność” -  mówi.

Podziękowania zostały skierowane również do klubowiczek, które swoją postawą przyczyniają się do szczytnego celu jakim jest upowszechnianie kultury i popularyzacja czytelnictwa.

Wniosek płynący ze spotkania jest taki, że książki warto czytać i warto o nich rozmawiać. 

(tekst oraz zdjęcia otrzymaliśmy od Pani Danuty Biernackiej - dyrektor MBP w Górze)

Komentarze