Instytut Książki ogłasza konkurs na najkrótsze na świecie prace miłoszologiczne

DKK  czytają, czytał i Miłosz. W Roku Miłosza Instytut Książki ogłosza dla klubowiczów konkurs związany z Poetą.

Mamy dla Państwa dwie propozycje:

I.  Udzielenie pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem na następujące pytanie, oczywiście na podstawie lektury tekstów Miłosza:

             Co Czesław Miłosz czytałby dzisiaj*?

* Dotyczy TYLKO książek wydanych po śmierci Czesława Miłosza, a więc nie tych, które w rzeczywistości czytał i o których wyrażał się pochlebnie.

II. W Piesku przydrożnym Miłosz przedstawia listę „tematów do odstąpienia”. Proponujemy twórcze zajęcie się nimi. Proszę wybrać jeden z tematów i rozwinąć w formie dowolnej acz literackiej.

Zasady konkursu:
  1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do dorosłych uczestników Dyskusyjnych Klubów Książki.
  2. Teksty można pisać samodzielnie, mogą być także owocem wspólnej pracy – rozmowy Klubu.
  3. Teksty mogą mieć dowolną formę, muszą spełniać jedno kryterium: maja być krótkie, nie dłuższe niż  4 000 znaków (czyli nie dłuższe niż dwie strony).
  4. Prace należy nadsyłać drogą mailową na adres:
     e.kalinowska@instytutksiazki.pl do 15 kwietnia 2011 roku.
  5. Teksty ocenia jury złożone z pracowników Instytutu Książki.
  6. Jury ogłasza werdykt do końca kwietnia 2011 roku.
  7. Nagrodzona zostanie tylko jedna praca, niezależnie od wybranego tematu.

I najważniejsze: nagrodą jest wizyta na Festiwalu Miłosza w dniach 13 do 15 maja 2011 dla Klubu, z którego wyłoniony zostanie zwycięzca. Instytut Książki pokrywa koszty podróży i zakwaterowania w Krakowie wszystkich członków zwycięskiego DKK.

Komentarze