Początki Nie-poczytalnych (DKK Gryfów Śląski)

Inauguracyjne spotkanie  DKK odbyło się w czwartek 29 stycznia w czytelni  gryfowskiej biblioteki publicznej. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób i liczba ta utrzymuje się do dziś.
Pierwszą książką, jaką gryfowski DKK „Nie-poczytalni” wziął na swój „warsztat”, był Paw królowej Doroty Masłowskiej, kolejną zaś Lala Jacka Dehnela. Okazało się, że przypadkiem jest to kolejny utwór osoby urodzonej w latach 80-tych. Od rówieśniczki Masłowskiej, poza wiekiem, różni jednak Dehnela wszystko. Większość książka zachwyciła dojrzałością i pięknym, literackim językiem. U części wywołała prawdziwą falę wzruszeń, wspomnień z własnego dzieciństwa. Podsumowano dyskusję słowami ”Po przeczytaniu tej książki, człowiek zadaje sobie pytanie: kim jestem?” — i to jest jednym z jej głównych przesłań. Bo książka Dehnela zainspirowała do wspomnień. Dyskusja zeszła na tory sentymentalne. Nad bibliotecznym stołem zaczął się unosić czar wspomnień o własnych babciach i dziadkach, niektórzy starali się sięgnąć pamięcią jeszcze głębiej, przypominając sobie drzewo genealogiczne rodziny....
Od tamtej pory minęły dwa lata. Co miesiąc, a często dwa razy w miesiącu, Nie-poczytalni zasiadają wokół czytelnianego stołu, by poprowadzić kolejną rozmowę,  dyskusję literacką, a czasem zacięty spór, który zwykle rozstrzyga  Dariusz — nieformalny lider grupy.
DKK „Nie-poczytalni” ma na swoim koncie bardzo udane spotkanie z Markiem Krajewskim, zorganizowane pod koniec 2009 r. oraz spotkanie wyjazdowe w Kamieniu  urokliwej miejscowości w pobliżu Świeradowa Zdroju. Tam, u stóp mitycznego wzgórza Wyrwak, klubowicze rozpalili ognisko i dyskutowali na temat książki Małgorzaty Rejmer Toksymia.

Marzena Wojciechowska
moderator DKK "Nie-poczytalni" w Gryfowie Śląskim


Komentarze