Splatanie się ścieżek rozwojowych, czyli wymiana międzypokoleniowa...

21 października zaproponowałam dzieciom z klasy trzeciej, aby porozmawiały w domu z rodzicami, dziadkami, sąsiadami o tym w co bawili się w dzieciństwie. Dzięki zdobytej wiedzy nastąpiło swoiste odkrycie, że nie tylko rodzice i dziadkowie kształtują ścieżki rozwojowe dzieci i wnuków, ale także młodzi wpływają na rozwój swoich rodziców i dziadków... Po zebraniu materiału badawczego przez dzieci nastąpil moment analizy. W bibliotece dzieci przedstawiły wyniki rozmów w rodzinach i otrzymaliśmy 38 inspiracji zabaw z dzieciństwa. We wnioskach ustalono, że wiele z tych przykładów wykorzystują obecnie dzieci w codziennych zabawach. Ale na przykład nieznane są zabawy w Ciuciubabkę czy w Państwa-Miasta.Okazją do tego spotkania z dziećmi była lektura Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren. Spojrzenie na lekturę w kontekście zabawy okazało się niezwykłym wydarzeniem. Następna lekcja z wychowania fizycznego z Panią Iwoną Ce-bulską była kontynuacją tematu zabaw z dzieciństwa rodziców i dziadków.
Spotkania z książką w bibliotece to część programu inspirowanego przez Dysku-syjne Kluby Książki oraz sieć Labib.

Maria Kirkiewicz
moderator DKK w Ostroszowicach

Komentarze