DKK, literacki spacer po Wrocławiu oraz kolorowe kreseczki Eugeniusza Get-Stankiewicza na zabytkowej kamienicy... umieszczane z pewnego powodu...

DKK to grupa osób, które spotykają się, aby porozmawiać o książkach. Pierwsze Dyskusyjne Kluby Książki powstały w Wielkiej Brytanii 1926 roku. Spotkania DKK są dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o książkach. Na spotkaniach klubowicze mogą podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury. Nie mają ściśle ustalonej formy.
Przy Bibliotece w Ostroszowicach działają dwa DKK: dla dzieci i dla dorosłych.
Samo prowadzenie spotkań dla klubowiczów jest bardzo przyjemne. Natomiast przygotownia do nich to mozolna i twórcza praca. Merytorycznie pomagają w tym szkolenia organizowane przez Instytut Książki w Warszawie oraz Dział Instrukcyjno-Metodyczny we Wrocłaiu. 19 listopada uczestniczyłam w szkoleniu podczas, którego oprócz poznania zagadnień metodycznych odbyliśmy literacki spacer: Od Pana Tadeusza do Eberharda MockaMiasto Wrocław jest niezwykłe. Pełne zagadek, tajemnic i niezwykłych historii.

Maria Kirkiewicz
moderator DKK w Ostroszowicach


Komentarze