Biblioteka w Ostroszowicach przedstawia: Pierwszaki na tropie Alberta Albertsona. Odsłona pierwsza

Albercie czy jesteś tchórzem?
Pytanie z serii trudnych? Nic bardziej mylnego.
Dzieci z pierwszej klasy doskonale zrozumiały sens postępowania chłopca, który przeciwstawił się przemocy za strony kolegów.
Zastanawialiśmy się wspólnie na tym czy Albert był tchórzem, gdy odmówił bicia się?
Albo wtedy gdy powiedział, że bić się nie będzie, bo się boi?
Dzieci z uwagą śledziły postępowanie Alberta i bardzo obiektywnie oceniły jego zachowanie.
- To jest wspaniały kolega. Proponował w zamian za bicie się inne zajęcia.
- Albert jest fajny.
- To odważny i znakomity kolega.
 - Złe zachowania najlepiej zamieniać na pożyteczne działania.
Wyliczały dzieci.
Dużo śmiechu wywołała zabawa w rysowanie portretu Alberta z zasłoniętymi oczyma. 
Za tydzień spotkamy się ponownie w naszej bibliotece z książką o naszym ulubionym bohaterze..
Będziemy oswajali strachy... Przecież nie jesteśmy tchórzami.
Albercie Albertsonie bierzemy z ciebie przykład!

Maria Kirkiewicz
moderator DKK w Ostroszowicach


Komentarze