Spotkanie z Ewą Kopsik

Z wielkim zainteresowaniem swoją twórczo-ścią, pisarską i malarską, podzieliła się Pani Ewa Kopsik, autorka książek Uciec przed cieniem i Układ z Panem Bogiem.
Najciekawszym punktem spotkania była pre-zentacja obrazów autorki i zapoznanie czytelników z tematem następnej książki, która będzie wydana tylko w Austrii.
Pani Ewa Kopsik od 20 lat mieszka w Wiedniu. Pisze, maluje i tłumaczy teksty literackie pisane w języku niemieckim.

Wiesława Dominiarczyk
moderator DKK w Wilkowie Wielkim


Komentarze