Wielka poetka - skromny człowiek

O Wisławie Szymborskiej i jej poezji można rozmawiać bez końca. Na kwietniowym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki roz-mawiano o książce Pamiątkowe rupiecie, której autorkami są Joanna Szczęsna i Anna Bikont, pierwszej pełnej biografii poetki. Dyskusja była wtedy tak ożywiona, że zabrakło czasu na czytanie wierszy. Dlatego na spotkaniu, które odbyło się 23 maja królowały utwory naszej noblistki. Każda z klubowiczek przeczytała swój ulubiony wiersz. Z ogromną przyjemnością wysłuchano utworów: Przyczynek do statystyki, W sprawie pornografii, Rozmowa z kamieniem, Urodzony, Mapa, Wołanie do, W zatrzęsieniu, To ja Kasandra, Milczenie roślin.
W dyskusji klubowiczki określiły Wisławę Szymborską mianem poetki drobiazgów. Równie pięknie pisała o rzeczach najdrobniejszych jak i naj-większych – o roślinach, zwierzętach, kamieniach, gwiazdach, upływającym czasie, przemijaniu i śmierci. W swoich utworach nigdy nie pouczała i niczego czytelnikowi nie narzucała. Uczestniczki spotkania zwróciły także uwagę na niezwykle ciepłą wymowę, piękny lecz często ironiczny język oraz uniwer-salną wymowę utworów poetki. Dzięki czemu jej wiersze tłumaczono na wiele języków, a jej twórczość jest zrozumiała dla miłośników poezji na całym świecie.
Następne spotkanie, ostatnie przed wakacjami, odbędzie się 20 czerwca i będzie poświęcone książkom podróżniczym.

Urszula Jaros
moderator DKK w Dzierżoniowie

Komentarze