Ludzie przychodzą i odchodza, legendy pozostają

12 września w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Ostroszowicach, odbyła się gminna pro-mocja książki Janiny Weretki-Piechowiak Dzierżoniowskie legendy i opowieści. Autorce towarzyszyła redaktor wydania dyrektor Biblioteki Powiatowej Jadwiga Horanin.
Legendy z Dzierżoniowa stanowią znakomitą lekturę zarówno dla dzieci jak i dla do-rosłych.
Z wypowiedzi autorki wynika, że trud napisania książki o tematyce regionalnej bardzo się opłacił, chociaż wymagał dużo dodatkowej pracy.
Pani Janina Weretka-Piechowiak niezwykle interesująco opowiadała o szczegółach tworzenia tej wyjątkowej książki. Chętnie odpowiadała również na pytania czyteników, którzy pytali: co było inspiracją do napisania legend, czy były jakieś trudności podczas pisania, jak wyglądała współpraca z Panią Redaktor i dlaczego scena śmierci służącej z opowiadania Zła Pani, jest taka krótka...
Czytelnicy zachwycali się również pięknem i dokładnością opisów dzier-żoniowskich budowli, malowniczymi opisami charakterystycznych postaci oraz pytali w którym miejscu miasta można zobaczyć postaci uwiecznione w kamieniu. Na szczególną uwagę w tej książce zasługują ilustracje; bajecznie kolorowe i sugestywne, znacząco pod-noszą atrakcyjność lektury pod każdym względem.
Niełatwo dzisiaj o bardów zafascyno-wanych urokiem przeszłości, potrafią-cych sztuką słowa przenieść nas w inną epokę - w świat nieznany a jednak nam bliski - napisał w przedmowie do dzier-żoniowskich legend... profesor Ryszard Waksmud.
Miasto Dzierżoniów ma szczęście, że Janina Weretka-Piechowiak wspólnie z Jadwigą Horanin stworzyły niezwykłą książkę, wysławiającą miasto, które dopiero od niedawna posiada już swoje, fascynujące legendy i opowiadania.
Szczególne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu spotkania autorskiego kierujemy do Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mościsku Pani Justyny Kaczorowskiej.

Maria Kirkiewicz
moderator DKK w Ostroszowicach

Komentarze