Współczesna literatura naszych południowych sąsiadów w Polsce - wykład dla moderatorów


Zapraszamy wszystkich dolnośląskich moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki 16 października 2013 r. o godz. 11.00 na wykład nt. Współczesna literatura naszych południowych sąsiadów w Polsce - tematyka, przykłady, autorzy, wydawcy. Na wykładzie omówione zostaną dostępne w polskim obrocie książkowym tytuły literatury czeskiej i słowackiej: trendy wśród książek przekładanych z czeskiego i słowackiego na język polski, plany wydawnicze dużych wydawców w zakresie literatury czeskiej i słowackiej na druga połowę 2013 i 2014 rok, dostępność polskich przekładów literatury czeskiej i słowackiej oraz książki czeskie i słowackie w oryginale, czyli jakie obecnie trendy panują w Czechach i na Słowacji.

Prowadzący wykład: Marcin Skarbka - absolwent Wydziału Prawa UWr. Od wielu lat związany z branżą wydawniczą. Realizuje innowacyjne projekty wydaw-niczo-bibliotekarskie. Doświadczenia za-wodowe zdobywał m. in. w Wolters Kluwer Polska czy też w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie gdzie współtworzył cyfrową bibliotekę designu. Prowadzi specjalność edytorsko-wydawniczą w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Jest pomysłodawcą i współtwórcą portalu www.czeskieklimaty.pl.

Uwaga! Zapisy na wykład odbywają się za pomocą formularza przesłanego na adresy e-mail poszczególnych moderatorów.

Komentarze