Poezja to myślenie w obrazach

W czwartek 5 września w Miejsko-Powia-towej Bibliotece Publicznej w Dzierżonio-wie odbyło się spotkanie autorskie z Ryszar-dem Mierzejewskim. Spotkanie, które pro-wadziła Barbara Rymarska zainaugurowało kolejny sezon działalności Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej oraz Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece. Działania realizowane są w ramach projektu Mój pisarz, mój poeta.
Barbara Rymarska przedstawiła sylwetkę poety i jego wiersze, które ukazują się na bieżąco na blogu poetyckim autora. Są to utwory pełne emocji i bardzo szczere. Poeta niczego nie ukrywa i nie boi się trudnych tematów. Wspólnie z autorem Barbara Rymarska czytała wiersze o rodzinie, o miłości oraz o wieloletniej fascynacji poety górami. Ryszard Mierzejewski jest doskonałym obserwatorem świata i ludzi. Bohaterami jego utworów są często ludzie wykluczeni, dla których ma wiele zrozumienia. Ważnym tematem w jego twórczości jest także upływający czas. Motyw odchodzącego świata czytelnik może znaleźć np. w wierszach Wspomnienie z lat pięćdziesiątych oraz Stary sad. Na zakończenie spotkania autor przeczytał dwa wiersze humorystyczne – Baby sobotnie i Zasiłek. Licznie zgromadzeni w bibliotece, uczestnicy spotkania, mogli kupić tomiki wierszy i poprosić autora o dedykację, był też czas na indywidualne rozmowy.


Ryszard Mierzejewski – Pieszyczanin, absolwent Uniwersytetu Wrocławskie-go, dr  nauk humanistycznych, poeta i tłumacz poezji angielskiej, francuskiej, szwedzkiej i rosyjskiej. Autor wielu tomików poezji m.in. Zraniony różą, Wykluczeni, Wierszem żyję, Na początku były góry, Liryki-erotyki. Wszystkie są dostępne w bibliotece. 

Urszula Jaros
moderator DKK w Dzierżoniowie

Komentarze