Rozwój postaw obywatelskich u dzieci. Pies w słuzbie człowiekowi... czyli... spotkanie edukacyjne z Motylami Książkowymi....

Z inicjatywy Saloniku Kobiet Ambitnych działa-jącego przy Bibliotece w Ostroszowicach w dniu 28 października odbyło się spotkanie z naj-młodszymi dziećmi przy udziale Dyrektor ZSP Pani Urszuli Zając oraz nauczycielek Ewy Klaus i Grażyny Panońko.
Gośćmi specjalnymi byli policjanci: sierżant Jolanta Pankowska oraz aspirant Radosław Schneider ze swoim labradorem: Blackim.
Małe dzieci wykazały się znakomitą znajomością zasad bezpiecznego poruszania się w miejscach publicznych, wymieniały nazwy znaków dro-gowych oraz wypowiadały się na temat znaczenia służb mundurowych w życiu społecznym. Dużą radość dzieciom sprawiło wykonanie odcisków linii papilarnych, zabawa z psem tropiącym oraz eksploracja policyjnego samo-chodu. Bardzo ekscytujące spotkanie z policjantami, praktyczne prezenty z odblaskami od gości zachęcająco podziałały na dziecięca wyobraźnię.

Maria Kirkiewicz
moderator DKK w Ostroszowicach


Komentarze