Wiesław Drabik w Sicinach

7 października 2014 r. Filia Biblioteczna w Sicinach miała zaszczyt gościć pana Wiesława Drabika, autora ponad 180 książek dla dzieci.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola w Sicinach wraz z nauczycielką panią Danutą Ciszew-ską. Zaproszono również uczniów klasy I i II Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach wraz z nauczycielami i wychowawcami: panią Ewą Krysztof, panią Czesławą Merta oraz panią Justyną Deluga. Były też uczennice z kl. V ze szkolnego Koła Miłośników Książek.
Pisarz bardzo szybko nawiązał kontakt z dziećmi i opowiadał o tym, jak powstają książki i w jaki sposób rozpoczęła się jego przygoda z pisaniem. Zadawał uczestnikom zabawne zagadki. Nagrodami za poprawne odpowiedzi były naklejki lub zakładki do książek. Poinformował, że kto uzbiera najwięcej naklejek dostanie w nagrodę książkę z dedykacją. Okazało się, że najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielili: Jakub Wołoszyn i Joanna Wojnowska.Przez całe spotkanie panowała bardzo miła i wesoła atmosfera. Pisarz odpowia-dał na pytania czytelników i cały czas rymował wesołe wierszyki. 
Pan Wiesław Drabik przywiózł na spotkanie bardzo dużo ciekawych książeczek. Były to: Moje zabawki, Łakomczucha, Same atrakcje w letnie wakacje, Korzo-nek na chodzie, Zwierzaki z lasu, Korowód bajek, O Królowej Śniegu i kryszta-łowej kuli, Wiejski cyrk, Chore kotki, Gdzie zginęła kurka z wiejskiego podwórka, Chwalipięta, Wielka wycieczka do małego miasteczka, Zwierzaki z zagrody, Uśmiechnij się piesku i wiele innych tytułów.
Na koniec spotkania każde z dzieci mogło kupić książeczkę z imienną dedy-kacją. Miłym akcentem było wręczenie pisarzowi pięknych bukietów kwiatów przez dzieci z przedszkola. Ciekawą inicjatywą było ogłoszenie przez Przed-szkole w Sicinach i Bibliotekę Publiczną w Sicinach konkursu plastycznego pt. Bohaterowie utworów Wiesława Drabika. Celem konkursu było zachęcenie dzieci do poznania twórczości pisarza oraz rozwijanie umiejętności pla-stycznych. 
Spotkanie autorskie z panem Wiesławem Drabikiem, pisarzem z Krakowa, było zorganizowane w ramach programu: Dyskusyjne Kluby Książki, Instytutu Książki z Warszawy, a koordynowane przez Dolnośląską Bibliotekę im. Tadeusza Mikul-skiego we Wrocławiu.

Czesława Gierycz
moderator DKK w Sicinach
Komentarze