Czekałam na Ciebie

Cathy LaGrow „Czekałam na Ciebie”

Młoda 16-letnia dziewczyna Minka Disbrow pochodząca z religijnego protestanckiego domu została zgwałcona na pikniku w parku przez nieznanych mężczyzn – było to w 1928 r. Minka otrzymała pomoc od matki i pastora, którzy pomogli jej przebyć ciążę w specjalnym ośrodku dla dziewczyn w trudnej sytuacji, gdzie w tajemnicy przed ludźmi z jej miejscowości rodzi córkę Betty-Jane. Ponieważ nie ma żadnych możliwości by samej wychowywać dziecko, córka trafia do adopcji. Ta boleśnie skrzywdzona dziewczyna była niezwykle silną kobietą i mocną osobowością. Przez całe swoje życie czyniła wiele starań, aby cokolwiek dowiedzieć się o życiu swojego dziecka. Pisała mnóstwo listów do przełożonej ośrodka w którym przebywała z prośbą o jakiekolwiek informacje o córce, robiła drobne prezenty dla dzieci skrzywdzonych dziewczyn, które tam przebywały. Z czasem wyszła za mąż, urodziła 2 dzieci i stworzyła swój własny dom.

Jednocześnie przez całe swoje życie pomagała innym, także protestanckiej społeczności kościelnej. Była przez całe swoje długie życie bardzo religijna.

Myśli o swoim utraconym dziecku nie opuszczały jej nigdy. Żyła tęsknotą za córką i modliła się codziennie, by Bóg pozwolił im się zobaczyć.

Spotkały się po 77 latach gdy obie były już w mocno dojrzałym wieku.

To prawdziwa historia spisana przez wnuczkę Minki na podstawie zbieranych przez rodziny dokumentów, oraz listów do córki i innych dokumentów które dostarczył ośrodek w którym Minka urodziła córkę. Historia która wzrusza i porusza.

W książce jest szereg fotografii przedstawiających różne momenty z życia bohaterek i ich najbliższych.

To jest wspaniała opowieść o wielkiej i prawdziwej miłości matki do dziecka, o poszukiwaniu utraconej osoby, którą ciągle kochamy.


Renata Jezierska
DKK „Płomyczki” Brzeg Dolny


__________________________________________

Nie jest łatwo napisać coś o książce, która wprowadza nas w trudny, zawsze i teraz też, temat konieczności oddania nowo narodzonego dziecka (tu w wyniku gwałtu). Rzecz dzieje się na początku poprzedniego stulecia. Nadmienić trzeba, że jest to prawdziwa historia opisana przez wnuczkę głównej bohaterki o imieniu Minka.

W wyniku gwałtu Minka urodziła córkę. Życie zmusiło ją do oddania dziecka, a marzeniem jej życia było jego odzyskanie, lub chociaż poznanie go. Nie będę opisywała treści, bo tę każda z nas poznała.

Zapisywałam sobie przede wszystkim przesłania wynikające z życia bohaterki, jej przemyśleń, spostrzeżeń z długiego życia. Niezachwiana wiara – przez całe życie ufała Bogu i tak kierowała swoim życiem aby jej jedyne marzenie – spotkanie z córką stało się możliwe. Stało się tak w wyniku zainteresowania się historią rodziny (kiedy to wszystko się zaczęło? Skąd pochodzimy?) wnuka naszej bohaterki. Zostawiła ona otwarte drzwi do swojej pięknej i zagmatwanej historii, a tym samym zachęca nas byśmy na swojej drodze znaleźli odwagę i nadzieję, a przede wszystkim wiarę!

Tu chyba wyłowiłam z treści takie przesłanie do młodych: aby życie każdego z was było historią, którą trzeba opowiedzieć, a my dorośli byśmy chcieli ją opowiadać. Każdy przejaw uznania i wzruszenia świadczy o tym, że zwykły, prosty, pojedynczy człowiek może oddziaływać na innych ludzi, gdy prowadzi prawe, szczere i pełne miłości życie.

Bóg dał człowiekowi możliwość wybaczania, dał pokój, który przesłania przewinę i dał możliwość uzdrowienia, która tę przewinę wymazuje. Minka wybaczyła i wymazała winę gwałciciela, gdy los i wiara doprowadziła do spotkania z córką.

Jako że to historia prawdziwa, autorka dziękuje wszystkim, którzy doprowadzili do szczęśliwego zakończenia jej marzenia, ale nade wszystko Bogu, bo tak naprawdę to jest Jego książka!

Jakie wnioski możemy wysnuć dla nas, współczesnych?  - trzeba wierzyć, mieć nadzieję i niezmiernie kochać!


Olga Chrapkowicz
DKK „Płomyczki” Brzeg Dolny 

Komentarze