Było nas dużo...


Awanse na starszych bosmanów, bosmanów, na Małego Księcia. Czerwona Woda nasza. Pokazaliśmy klasę ilością uczestników i ubiorem. 30 pomarańczowych koszulek + 10 koła rowerowego służyło bezpieczeństwu na drodze i wyróżniało nas z tłumu uczest-ników rajdu. Akcja „Odjazdowy Bibliote-karz” służyła zwróceniu uwagi na problem społeczny dotykający dzieci i młodych ludzi - brak oczytania. Państwo, w tym gminy, będą się musiały zająć tym problemem. Zamykanie bibliotek na pewno tego nie rozwiąże. Rajd, który zorganizowaliśmy, spotkanie autorskie z pisarzem i poetą Robertem Karwatem, sponsorowany przez Dyskusyjne Kluby Książki, z uczennicą szkoły muzycznej Pamelą Kocel i pieśniarzem Tomkiem z Czerwonej Wody pokazał, jak duże zainteresowanie literaturą w ten sposób można wzbudzić. Biblioteki Publiczne Miasta i Gminy Węgliniec serdecznie dziękują uczestnikom spotkania za tłumne przybycie. Dziękujemy paniom za przygotowanie poczęstunku. W przyszłym roku rajd będzie przebiegał w drugą stronę, od Czerwonej Wody do Kościelnej Wsi. Już teraz zapraszamy! 

Jadwiga Kuternozińska
moderator DKK w Ruszowie
Więcej zdjęć:

Komentarze