Trochę historii…


fot. I. Fiedler (na zdjęciu:
Anna Kot, Maria Siewruk
i Anna Mroczek
Poszukując miejsc interesujących oraz pogłębiając wiedzę o historii naszej okolicy członkinie bielawskiego Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK) odwiedzały m.in. Bielawską Placówkę Muzealną, Synagogę oraz Cmentarz Żydowski w Dzier-żoniowie. Tej wiosny, 25 kwietnia 2013 roku, klubowiczki postanowiły wybrać się do Dzierżonio-wa, by tam zapoznać się z ciekawą ofertą tamtej-szego Muzeum Miejskiego. 
Na zwiedzających ogromne wrażenie wywarła już sama siedziba Muzeum, mieszcząca się w dawnej willi Cohnów z 1897 roku. Członkinie bielawskiego DKK podziwiały zbiory archeologiczne, etnogra-ficzne (wyposażenie chaty sowiogórskiej), stylowe meble w Saloniku Mieszczańskim, pamiątki związane z Janem Dzierżoniem i wiele, wiele innych eksponatów dotyczących Dzierżoniowa, np. zabytkowe drzwi z wieży ratuszowej oraz inne zbiory dotyczące okolicznych miej-scowości. Muzeum organizuje również wystawy czasowe. Jedną z nich była bardzo ciekawa ekspozycja Zabawki naszych dziadków, którą miały okazję oglądać klubowiczki. Po Muzeum oprowadzała Maria Feliks, która interesująco opowiadała o zgromadzonych zbiorach. Wszystkich gorąco zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty kulturalnej naszego powiatu.
Już za miesiąc, 23 maja, kolejne spotkanie DKK, na którym rozmawiać będziemy o Życiu Pi Yanna Martela i filmie, który powstał na podstawie powieści.
             
Izabela Fiedler
moderator DKK w Bielawie

Komentarze