Dlaczego lód jest błękitny? O Islandii w DKK w Sułowie

Dnia 23 września 2013 r. Biblioteka Publiczna w Sułowie gościła pisarza autora książka Islandia trzeci żywioł Romana Pankiewicza. 
Książka o Islandii powstała w wyniku spontanicznej decyzji i skierowana jest w głównej mierze do młodych czytel-ników - zachęcając ich do nauki języków obcych autor udowadnia jak łatwo można podjąć pracę w innych krajach, przeznaczając wolny czas na poznawanie kultury i zwyczajów rdzennych miesz-kańców. Pisarz przy pomocy rzutnika multimedialnego pokazywał i opisywał krajobraz Islandii oraz opowiadał o życiu w tym miejscu świata. co jakiś czas można było usłyszeć z jego ust zabawne historie pobytu w tym niezwykłym miejscu. zaskoczeniem dla słuchaczy był fakt, iż Islandczycy nie posiadają nazwisk. Pan Roman Pankiewicz może pochwalić się poczuciem humoru, które już od pierwszych chwil spotkania trafiło do młodzieży. Trzyletni pobyt na wyspie zaowocował zrobieniem ponad 2000 zdjęć, z których tylko znikomą część gość prezentował w czasie spotkania w formie pokazów slajdów. Pokazywane zdjęcia uchwyciły piękno surowej przyrody Islandii i zachodzące tam niepowtarzalne zjawiska jak np. zorza polarna, mieszanie się prądów morskich, lodowce, wodospady, krajobraz wyspy urozmaicony tworami wulkanicznymi i geotermalnymi... - Dlaczego lód jest błękitny, jak znajdują Islandczycy swoje owce rozproszone po całej wyspie, jak transportują owce na inne mniejsze wysepki? - to wszystkiego można było usłyszeć w czasie spotkania.  W spotkaniu udział wzięli gimnazjaliści klas II i III z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie wraz z nauczycielami. 

Anna Bucyk
moderator DKK w Sułowie

Komentarze