Maria Wiernikowska o swojej wędrówce do Santiago de Compostela

15 października biblioteka przy ul. Wyszyń-skiego we Wrocławiu gościła panią Marię Wiernikowską. Spotkanie odbyło się w miłej, kameralnej atmosferze. Autorka opowiadała o swojej wędrówce do Santiago de Compo-stela w efekcie której powstała jej naj-nowsza książka. Odpowiadała także na liczne pytania dotyczące pracy korespon-denta wojennego. Wspominała pracę w TVP gdzie realizowała popularny cykl Telewizja Objazdowa. Nie obyło się bez trudnych pytań dotyczących przyczyn jej odejścia z telewizji. Opowiadała także o swoich planach i marzeniach. Dodatkową atrakcją były dwa piękne i dobrze ułożone psy, które towarzyszyły pani Marii.

Mariola Kusio
moderator DKK "Między wierszami"
w Filii nr 34 we WrocławiuKomentarze