Esperantyści są wśród nas!

Czy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, piszące wiersze a także prozę, śpiewające piosenki w obcych językach i stawiające na samokształcenie, mogą motywować osoby zdrowe do podjęcia podobnych działań? Owszem tak. Dwa spotkania w ramach Europejskiego Tygodnia Języków były tego dowodem. 


18 września o godzinie 17.00 w Dziale American Corner odbyło się spotkanie pod tytułem „Esperantyści są wśród nas”. Organizatorem spotkania był Oddział Książki Mówionej. W spotkaniu uczestniczyła nasza niewidoma wrocławska poetka Halina Kuropatnicka- Salamon, a wieczór uświetniał grą Wojciech Ławnikowicz - również osoba niewidząca, na stałe mieszkająca we Wrocławiu.


Wieczorek poświęcony był poezji wykonanej w języku esperanto, a piosenki  zagrane i wyśpiewane przez Pana Wojciecha były dwujęzyczne. Cześć tekstów została wykonana w języku esperanto, a część na wyraźne życzenie osób zgromadzonych, znających repertuar - w języku polskim.
Ciekawe było też spotkanie, które odbyło się w dniu 23 września w Instytucie Goethego w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej. Było to dosyć nowatorskie działanie, bo poświęcone było dosyć nietypowemu systemowi zapisu danych jakim jest Kod Ludwika Brajla. Prezentacja pokazywała użytkowe zastosowanie tego systemu w życiu codziennym. Prezentacji towarzyszyła wystawa eksponująca gry, zabawy, książki, przybory do pisania i rysowania a także do zapisu nut w systemie brajla i przedmioty użytku codziennego (na przykład termometr brajlowski do odczytu temperatury pokojowej, albo urządzenie do odczytu poziomu płynu w szklance).


Po prezentacji uczestnicy spotkania (same osoby widzące, które nigdy dotąd nie miały do czynienia z prezentowanym systemem) rozpoczęli dyskusję, która przybliżyła im sposób zapisu i odczytu tego systemu przez osoby niewidome. Podczas spotkania padło również stwierdzenie wypowiedziane przez słuchaczy i ono właściwie było pointą tego spotkania, że system ten ma bardzo szerokie zastosowanie i jest tak samo przydatny w kręgu osób pozbawionych wzroku jak alfabet łaciński, którym posługują się osoby widzące.


Oba spotkania - bardzo ciekawe i nowatorskie udowodniły słuchaczom, którzy przyszli na nie, że nawet w świecie osób niewidomych, niepełnosprawnych można znaleźć prawdziwe perły, czyli  osoby wykształcone o dużym ilorazie inteligencji, spełniające swoje marzenia i odnajdujące się w życiu codziennym tak dobrze, że swoimi działaniami potrafią zachęcić innych do samokształcenia i realizacji swoich marzeń.

Ewelina Tulko
moderator Dyskusyjnego Klubu Audiobooka
w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu

Komentarze