Relacja ze spotkania z Lizą Marklund

12 października, w ramach Międzynarodo-wego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013 w kinie "Nowe Horyzonty" o godz. 17.45 odbyło się spotkanie autorskie ze szwedzką dziennikarką, autorką powieści kryminalnych Lizą Marklund.
Współorganizatorzy: Instytut Książki, Dysku-syjne Kluby Książki, Dolnośląska Biblioteka Publiczna. Licznie przybyłych gości na spot-kanie przywitali Antonina Turnau i Szymon Kloska, którzy przedstawili bogaty dorobek literacki autorki: 11 milionów sprzedanych egzemplarzy na świecie, 8 adaptacji filmowych. Liza Marklund opowiadała o swoich książkach, głównie o serii swoich książek wydanych w Polsce. Jest to seria książek kryminalnych, którą główną bohaterka jest Annika Bengtzon - dziennikarka-detektyw. Książki te cieszą się dużą popularnością. Pisarką prowadzi kampanię przeciw przemocy wobec kobiet. Przeprowadza wywiady, rozmawia z ludźmi. Napisała książkę faktu W piekle. Dużo podróżuje. Sporo czasu spędziła w Kenii i Somalii. Opowiadała też o filmach, do których nie doszło, ponieważ chciano zmienić im zakończenie, na co się nie zgodziła. Liza Marklund odpowiadała też na pytania publiczności. Na jedno z nich, o planach pisarki na przyszłość odpowiedziała, że zamierza napisać jeszcze jedną książkę o przygodach Aniki Bengtzon. Kilka dni temu ukazała się jej ostatnia książka. Spotkanie było bardzo udane.

Stanisława Sieniarska
Biblioteka w Sobótce Zachodniej


ZOBACZ FOTORELACJĘ ZE SPOTKANIA
Fot. Anna Piróg
Komentarze