Księga Edenu - powieść o żądzy zemsty, władzy, wielkiej miłości i poświęceniu

24 września odbyło się w Gminnej  Bibliotece Publicznej w Pielgrzymce kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu  Książki, na którym poddaliśmy dyskusji książkę: Księga Edenu, Kai Meyera. Wszyscy uczestnicy spotkania przyznali, że to bardzo interesująca książka o nieposkromionych ambicjach, żądzy władzy, zemsty, miłości i poświęceniu. 

Łucja Lipowiecka
moderator DKK w Pielgrzymce

Kai MeyerKsięga Edenu

Książka osadzona w dalekiej przeszłości (1257…r.), której bohaterowie muszą przebyć daleką i trudną drogę. Z zakonu francuskiego, zaatakowanego przez ry-cerzy Konrada von Hochstadena uchodzi z życiem mniszka Favola, która jest strażniczką ostatniej rośliny z ogrodu Eden - Luminy. Ta roślina to jedyna szansa, aby dać początek drugiemu boskiemu ogrodowi, a więc musi wrócić do dawnego prawdziwego raju, który leży na wschodzie. Favolą opiekuje się uczony mnich, Przeor prowincji, Magi-ster Albertus. Magister prosi o towa-rzyszenie w tej trudnej wędrówce dawnego znajomego rycerza Coraxa von Wildenburga, który w przeszłości był sługą arcybiskupa, ale zrzekł się tytułu rycerskiego i poświęcił wychowaniu córki. Odmawia Albertusowi, ponieważ chce uchronić siebie i córkę przed atakiem Gabriela von Goldau, który na zlecenie arcybiskupa zrobi wszystko, aby odebrać Luminę z rąk Favoli. Albertus zatrzymuje się w niewielkim klasztorze w Eifelbergen, z którego nowicjusz Aelvin często wymyka się do lasu, aby obserwować młodą, wyzywającą światło ziemi - Libuse, córkę Coraxa. Niespodziewani goście i wymyślony z przyjacielem fortel ratuje mnicha od kary za opuszczenie klasztoru. Odmowa pomocy Albertusowi nie uchroniła Coraxa i jego córki przed atakiem sfory Gabriela. Następstwa ataku zmieniają jego decyzję. Pójdzie z człowiekiem wielkiej wiary, stanowczym i bezwzględnym Albertusem, który wszystkich i wszystko podporządkowuje swojemu celowi. Favola skupia się tylko na roślinie. Jest przekonana, że ma dar śmierci, dlatego zawsze nosi rękawiczki, aby nikogo nie dotknąć gołymi rękami. Dotknięcie powoduje, że widzi jak ta osoba umrze. Pomimo wątłego zdrowia roślinie poświęci wszystko. Dla Coraxa ta wędrówka to poza chęcią pomocy Albertusowi, także okazja do załatwienia porachunków z Gabrielem i kimś z ziemi świętej, na co bardzo długo czekał. Lubise podróżując z ojcem ma nadzieję, że dowie się czegoś o swojej matce, a także pragnie odwetu na wrogach ojca. Na życzenie strażniczki rośliny do wspólnej, trudnej z powodu mroźnej zimy i pościgu Gabriela wędrówki dołącza także Aelvin - w widzeniu Favoli on uratował, Luminę. Natomiast w innej części świata w innym kraju Orientu w twierdzy Alamut świetnie wyszkoleni i sprawni wojownicy Kuhr Shaha bronią się przed hordami Mongołów, którym dowodzi okrutny, pragnący władzy i podporządkowania wszystkich Ichlan Hulagu. Kuhr Shah po długotrwałej obronie twierdzy wykorzystuje jedyną szansę na uratowanie ostatnich kobiet, dzieci i mężczyzn - musi się oddać w ręce Hulagu, a za rękę szwagierki Sinaidy nauczy go i jego podwładnych wojennej sztuki Nizarytów. Doradca Kuhr Shaha – uczony Shadhan, którego pragnieniem było wejście do ogrodu Starca z Gór i biblioteka w Bagdadzie, zdradził go za to, że nie pozwolił mu wejść do ogrodu. Ulegający radom uczonego, Hulagu dążąc do osiągnięcia celu kieruje swoją armię na wschód. Sinaida chcąc zemścić się na szwagrze, uprzedza o zamysłach Hulagu Kalifa Al-Mutasima. Sinaida to księżniczka o zdecydowanych poglądach, wojowniczka, która potrafi dobrze walczyć mieczem i zna sztuki walki Nizarytów. 
Tymczasem Albertusa i jego współwędrowców przeprawiających się przez krainy Serbii – przed rabusiami, u których miarą męstwa jest ilość ściętych głów, ratuje władca Serbii król Stefan. Dzięki królowi docierają także do Niszu. Następnie udają się do Bizancjum i Bagdadu. Ich drogi krzyżują się z hordami Mongołów i ludźmi Kalifa, ale każdy jest wierny swoim celom. Bagdad upada, zdobywa go kosztem wielu istnień Hulagu, skazując na okrutną śmierć kalifa i jego rodzinę. Albertusa nie interesują losy innych on chce znaleźć ogród Boga dla Luminy, aby ludzkość miała lepsze jutro. Autor tej powieści jest wierny rzeczywistości tamtych czasów, wplatając w rozgrywające się zdarzenia postacie historyczne. Księga Edenu Kai Meyera to powieść o żądzy zemsty, władzy, wielkiej miłości i poświęceniu. Warto przeczytać.

L.L.
klubowicz DKK w Pielgrzymce

Komentarze