Daisy - księżna na Zamku Książ

Czytelnicy, którzy spotkali się w bibliotece 22 paź-dziernika mieli okazję wysłuchać bardzo interesu-jącego wykładu Anny Grużlewskiej o księżnej Daisy, ilustrowanego prezentacją medialną bogatą w zdjęcia z epoki. Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless pani na Książu i Pszczynie była kobietą niezwykle piękną i utalentowaną. Uczestnicy spotkania z zainteresowa-niem słuchali opowieści o barwnym życiu, nie zawsze usłanym różami, niezwykłej księżnej. Daisy zachwycała i jednocześnie bulwersowała swoim ekscentrycznym zachowaniem. Znana z dobroczynności i zaangażowa-nia w politykę, jedna z najbogatszych arystokratek Europy, zmarła 29 czerwca 1943 roku w samotności i zapomnieniu. Jednak legenda o pięknej i wrażliwej walijskiej księżnej jest wciąż żywa. W roku 2013 przypada 140 rocznica urodzin księżnej i 70 rocznica jej  śmierci. Sejmik Województwa Dolnośląskiego ogłosił rok 2013 Rokiem Księżnej Daisy na Dolnym Śląsku. Miłym akcentem spotkania przy kawie i słodkim poczęstunku był mini recital uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im Jędrzeja Śnia-deckiego w Dzierżoniowie Emilii Hamerlik i Piotra Milewskiego.

Urszula Jaros
moderator DKK w Dzierżoniowie

fot. J. Strzelczyk-Leśniak

fot. J. Strzelczyk-Leśniak

Komentarze