Marek Hłasko – wieczny tułacz

Dziewiąte w tym roku spotkanie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżo-niowskiej i Dyskusyjnego Klubu książki odbyło się 7 listopada i było poświęco-ne Markowi Hłasko. O życiu i twórczości jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku mówił Ryszard Mierzejewski. Ciekawym uzupełnieniem wykładu była prezentacja medialna, w której została przedstawiona sonda uliczna przeprowadzona w czterdziestą rocznicę śmierci pisarza. Przypadko-wym przechodniom zadano pytanie: Czy wiesz kim był Marek Hłasko? Niestety niewiele osób znało odpowiedź. W prezentacji pojawiły się też fragmenty filmu dokumentalnego Z nimi żyłem, z nimi piłem, ich kochałem, w którym Marek Hłasko mówił o sobie i swojej twórczości. Film zawierał też wypo-wiedzi przyjaciół pisarza oraz jego żony i wielkiej miłości – Sonji Ziemann, niemieckiej aktorki, którą poznał na planie filmu Ósmy dzień tygodnia. Pisarza, którego życiorys jest ciekawszy od niejednej książki i który często zachowywał się prowokacyjnie, nazwano kolorowym ptakiem w ogromnie nudnym socrealizmie. Marek Hłasko był autorem wielu opowiadań i powieści. Na podstawie jego utworów nakręcono kilka filmów. Do niektórych z nich pisarz sam napisał scenariusze. Zmarł w wieku 35 lat w Wiesbaden w nocy z 13 na 14 czerwca 1969 roku, wskutek przedawkowania środków nasennych w połączeniu z alkoholem. Czy było to samobójstwo, czy nieszczęśliwy wypa-dek? Opinie są podzielone. Grób pisarza znajduje się na warszawskich Powązkach. Na płycie nagrobnej jego przyjaciel Jan Himilsbach wykuł napis Żył krótko, a wszyscy byli odwróceni.

Urszula Jaros
moderator DKK w Dzierżoniowie

fot. A. Kopczyńska

fot. A. Kopczyńska


Komentarze