Gdzie nie ma ekspresów? - konkurs dla klubowiczów!

Wydawnictwo Czarne i Instytut Książki zapra-szają Klubowiczów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym inspirowanym książką Andrzeja Stasiuka Nie ma ekspresów przy żółtych drogach.
Zachęcamy Państwa do przesyłania foto-zaproszeń dla Andrzeja Stasiuka. Czekamy na zdjęcia zrobione aparatem albo telefonem, które w jakiś sposób oddają atmosferę i odmalowują perspektywę miejscowości, do której chcieliby Państwo zaprosić pisarza. Chcielibyśmy wspólnie zrobić katalog miejsc, które wkomponują się w książkę Nie ma ekspresów przy żółtych drogach i będą swoistym uzupełnieniem zbioru prozy Stasiu-ka, a może nawet kolejnym przystankiem literackim.
Dyskusyjne Kluby Książki, których członkowie zdecydują się wziąć udział w konkursie, otrzymają po dwa egzemplarze książki Nie ma ekspresów przy żółtych drogach.
Zdjęcia obejrzy i oceni specjalne jury w składzie Andrzej Stasiuk oraz przedstawiciel Instytutu Książki. Prosimy o nadsyłanie zdjęć bez komentarza do dnia 15 grudnia 2013 na adres: agnieszka@czarne.com.pl.
Wybrane prace nagrodzimy kompletem książek Andrzeja Stasiuka z autogra-fem. Ogłoszenie wyników konkursu jeszcze przed świętami!


Uwaga: Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełno-letnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłosiły udział w konkursie poprzez przesłanie na adres internetowy wskazany w pkt 2 ppkt 4 niniejszego Regulaminu, pracy konkursowej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu klubu, którego są członkami.

Komentarze