Para Prezydencka i Dyskusyjny Klub Książki

29 października w Centrum Bibliotecznym w Mościsku gościła Para Prezy-dencka. Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki w Ostroszowicach zapre-zentowali Narodowe Czytanie Fredry. Czytaliśmy fragment Zemsty.
Nasi Czytelnicy zrobili furorę! Przeżyliśmy wspaniałe i niezapomniane chwile.

Maria Kirkiewicz
DKK w Ostroszowicach

Komentarze