Wszystkie odcienie bieli, świat kolorów i ubarwianie życia, czyli... Księżniczka Koronka i Książę Hafcik pojednani

Spotkania w Dyskusyjnym Klubie Motyli Książkowych sprawiają, że dzieci są radosne i chętne do działania. 15 listopada w biblio-tece dzieci poznały bajkę Liliany Bardijew-skiej pt. Księżniczka koronka i książę Hafcik
Ta piękna bajka o miłości, nienawiści i tole-rancji zachwyciła młodych czytelników. Treść bajki wymaga uważnego czytania i wyjaśniania nieznanych słów. Dzieci z uwagą słuchały o tym, że sąsiadujące ze sobą królestwa kolorowych haftów i białych koronek to ogień i woda, tęcza i biel, tropik i mróz. Różnią się one wszystkim, toteż nienawidzą się ich władczynie – Barwinessa i Biellissima, toczące ze sobą nieustającą wojnę.
Piękno różnic potrafią natomiast docenić ich dzieci – tęczowy książę Hafcik, który bez pamięci zakochuje się w śnieżnobiałej księżniczce Koronce...
Po skończonej bajce dzieci wykonały piękne stroje dla Księcia i Księżniczki.
Niezapomniane chwile z cudowną bajką nastroiły dzieci do wypowiedzi na temat swoich przeżyć. Jedni mówili o smutku, inni o radości. I właśnie te różnice świadczą o obiektywnym spojrzeniu dzieci na nowy utwór.

Maria Kirkiewicz 
moderator DKK w Ostroszowicach
Komentarze