W Srebrze Jaśminów...

W czwartkowe popołudnie 10 października w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu odbyło się spotkanie członków DKK. Tym razem było ono poświęcone twórczości poetki  p. Krystyny Sławińskiej - promocja tomiku wierszy pt. W Srebrze Jaśminów. Towarzyszył jej p. Hubert Hor-bowski, również zajmujący się twórczością poetycką (wspólnie wydany zbiorek limery-ków Frywoliki spod osiki). Oboje prezentowali swoje utwory, odpowiadali też na pytania słuchaczy. W bibliotece zorganizowano z tej okazji okoliczno-ściową wystawkę. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób.

Bogusława Kostecka
moderator DKK w Zgorzelcu, Filia nr 3


Komentarze