Cztery pory roku - Jesień

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki który działa przy naszej bibliotece w Zgorzelcu, 8 listopada odbyło się spotkanie dla rodziców i dzieci. Na początku wysłu-chaliśmy utworu włoskiego skrzypka i kompozytora Antonio Vivaldiego Jesień z cyklu Cztery pory roku. Następnie czytaliśmy wiersze o jesieni, między innymi Marii Konopnickiej Parasol
opowiadanie Marii Kownackiej Razem ze słonkiem - Szaruga jesienna. Dzieci bardzo chętnie opowiadały o oznakach jesieni, przemianach zachodzących w przy-rodzie wśród zwierząt i roślin oraz odpowiadały na pytania, dlaczego lubią tę porę roku i co ona nam daje. Jesienna zgaduj-zgadula przysporzyła uczestnikom wiele śmiechu i zabawy. Dzieci znały odpowiedzi na wszystkie zagadki. Na zakończenie rodzice z dziećmi wykonali wspólnie prace plastyczne Jesienne obrazkiCelem naszych zajęć było przybliżenie utworów literackich związanych z aktualną porą roku. 

Genowefa Laszczak
moderator DKK w Zgorzelcu


Komentarze