Wspólny wieczór klubowiczów

W rodzinnej i niemal już świątecznej atmosferze odbyło się czwartkowe (28 listopada) spotkanie uczestników dwóch zgorzeleckich klubów czytelniczych: DKK (seniorów) przy Filii nr 3 oraz DKK „Lite-riada” z biblioteki przy Bohaterów Getta 1. Gościnne progi biblioteki przy ul. Baczyń-skiego 1 przekroczyli zdeklarowani i nieza-wodni przyjaciele książki oraz klubowych spotkań.
Bohaterką wieczoru była rozpoczynająca karierę pisarską legniczanka, publikująca pod pseudonimem Monika B. Janowska. Dotychczas ukazały się dwie jej powieści: Gra o pałac (2011) i Zawracanie głowy (2013). Obie zawierają wątki sensacyjne, obyczajowe i romansowe, ich akcja dzieje się w mieście autorki, w 100-tysięcznej dziś Legnicy. Monika B. Janowska zapowiada kolejne publikacje chociaż, jak sama podkreśliła, pisanie jest dla niej zajęciem dodatkowym, które godzi z pracą zawodową i codziennymi obowiązkami życia  rodzinnego.O wiele większa niż zwykle frekwencja (blisko 30 osób) dodała spotkaniu niecodziennego waloru, podkreślała jego wyjątkowość i „ważność”. Zapewne wszystkie DKK w kraju skupiają w sobie ludzi nietuzinkowych, podobnie jest w Zgorzelcu. – Moje klubowiczki, to panie, które jeszcze czegoś chcą od życia – powiedziała Bogusława Kostecka, bibliotekarka, która od 7 lat koordynuje spotkania DKK (seniorów). – Są żywiołowe, wesołe i dużo czytają. Prawie każda z nich preferuje inny gatunek literacki, więc nasze spotkania i rozmowy nigdy nie są nudne – dodała. Monika B. Janowska – także związana z DKK, lecz w Legnicy -  przyjechała do Zgorzelca na zaproszenie właśnie Bogusławy Kosteckiej i jej DKK. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż klub ten prężnie działa od początku projektu „Dyskusyjne Kluby Książki”, opracowanego i prowadzonego przez Instytut Książki w Krakowie. DKK, do którego należy 15 osób, zbiera się zwykle raz w miesiącu.


W czwartkowym spotkaniu uczestniczyli także miłośnicy literatury z DKK „Literiada”, który działa od października 2012 r. – Klubowicze „Literiady”, spotykają się raz w miesiącu, czasem częściej, np. z okazji wydarzeń kultu-ralnych, organizowanych przez zgorzelecką bibliotekę – mówi Maria Kret, bibliotekarka i koordynatorka tego DKK. – To bardzo interesujące osobowości, dla których pasja czytania jest także drogą do odnajdywania innych, nowych zainteresowań (np. podróże). Spotykamy się od roku, ale już zdążyliśmy się wszyscy zaprzyjaźnić, więc nasze  spotkania i rozmowy są czystą przy-jemnością.

Marek Żytomirski
MBP w Zgorzelcu 

Komentarze